• Home
  • Chemia
  • Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Paweł Iwański, Krzysztof Krukowski

Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4485-4
Publication year:
2020
Pages number:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Paweł Iwański, Krzysztof Krukowski

Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria produktu:

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej (OZE) w krajowej gospodarce energetycznej wpływa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa. Sprzyja dywersyfikacji sektora energetycznego, zmniejszając uzależnienie od dostawców paliw kopalnych. Dzięki powszechności OZE ten rodzaj energetyki może przyjmować formę rozproszoną i rozwiązywać problemy obszarów cierpiących na deficyt energii oraz tych, na których występują liczne przerwy w dostawach energii. Rozwój technologii przetwarzających odnawialne nośniki energii może w dalszej perspektywie doprowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji energii.

Celem pracy było opisanie stanu aktualnego energetyki odnawialnej w województwie warmińsko-mazurskim, oszacowanie potencjału technicznego OZE, jak i perspektyw rozwoju. Województwo posiada duży potencjał rozwojowy jeśli chodzi o biomasę, energetykę wiatrową i energetykę słoneczną. Warto jednak rozwijać każdy sektor energii odnawialnej, gdyż tylko miks OZE zapewni samowystarczalność energetyczną regionu.

Wprowadzenie / 9
Wybrane aspekty geograficzne województwa warmińsko-mazurskiego / 13

Biomasa / 19
1. Brykiety i pelety / 22
2. Rośliny energetyczne / 23
3. Biopaliwa ciekłe / 26
4. Biogaz / 27
5. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne na świecie / 31
6. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce / 32
7. Przykłady wykorzystania biomasy na cele energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim / 33
8. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 49
9. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z sadów / 51
10. Ilość energii z nadwyżek słomy / 52
11. Ilość energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 53
12. Ilość energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach oraz 5% powierzchni uprawnej / 54
13. Ilość energii z biogazu z odpadów rolniczych i spożywczych / 56
13.1. Ilość energii z biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 56
13.2. Ilość energii z biogazu składowiskowego / 57
13.3. Ilość energii z biogazu na oczyszczalniach ścieków / 58
13.4. Produkcja biogazu z odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego / 59
14. Łączna ilość bioenergii / 61
15. Analiza SWOT bioenergii / 62
15.1. Mocne strony / 64
15.2. Słabe strony / 65
15.3. Szanse / 66
15.4. Zagrożenia / 67

Energetyka wodna / 69
1. Hydroenergetyka na świecie / 73
2. Hydroenergetyka w Polsce / 74
3. Hydroenergetyka w województwie warmińsko-mazurskim / 76
4. Ilość energii z hydroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 84
5. Analiza SWOT hydroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 86
5.1. Mocne strony / 86
5.2. Słabe strony / 87
5.3. Szanse / 88
5.4. Zagrożenia / 89

Energetyka wiatrowa / 91
1. Aeroenergetyka na świecie / 95
2. Aeroenergetyka w Polsce / 96
3. Aeroenergetyka wiatrowa w województwie warmińsko-mazurskim / 99
4. Ilość energii z aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 102
4.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 2150 m / 103
4.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 2150 m / 103
4.3. Lasy wraz z buforem 200 m / 104
4.4. Wody powierzchniowe wraz z buforem 90 m / 105
4.5. Infrastruktura wraz z buforem 90 m / 105
4.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 106
4.7. Metodyka obliczania ilości energii z aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 107
5. Analiza SWOT aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 108
5.1. Mocne strony / 109
5.2. Słabe strony / 110
5.3. Szanse / 111
5.4. Zagrożenia / 111

Energetyka słoneczna / 113
1. Energetyka słoneczna na świecie / 114
2. Energetyka słoneczna w Polsce / 116
3. Energetyka słoneczna w województwie warmińsko-mazurskim / 118
4. Ilość energii z helioenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 123
4.1. Dachy / 123
4.2. Nieużytki / 124
4.3. Drogi / 124
5. Analiza SWOT helioenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 125
5.1. Mocne strony / 126
5.2. Słabe strony / 127
5.3. Szanse / 128
5.4. Zagrożenia / 130

Energetyka geotermalna / 131
1. Geotermia na świecie – stan aktualny / 134
2. Geotermia w Polsce – stan aktualny / 134
3. Geotermia w województwie warmińsko-mazurskim / 136
4. Pompy ciepła w województwie warmińsko-mazurskim / 137
5. Potencjał geotermii w województwie warmińsko-mazurskim / 138
6. Ilość energii z pomp ciepła / 139
6.1. Pompy ciepła w szkołach i przedszkolach / 139
6.2. Pompy ciepła w obiektach noclegowych / 140
6.3. Pompy ciepła w obiektach kultury / 140
6.4. Pompy ciepła w kościołach / 141
7. Analiza SWOT pomp ciepła w województwie warmińsko-mazurskim / 141
7.1. Mocne strony / 142
7.2. Słabe strony / 143
7.3. Szanse / 143
7.4. Zagrożenia / 144

Perspektywy i podsumowanie / 145
Literatura / 149

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum