• Home
  • Dziennik pisarza Fiodora Dostojewskiego próba monografii

Anna Kościołek

Dziennik pisarza Fiodora Dostojewskiego próba monografii

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1155-3
Publication year:
2000
Pages number:
191
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

17,00 zł

Miękka

Anna Kościołek

Dziennik pisarza Fiodora Dostojewskiego próba monografii

W tej pracy nie chodzi o szczegółowe przedstawienie kolejnych tekstów, wchodzących w skład Dziennika, ale o znakezienie, usystematyzowanie, opisanie oraz zinterpretowanie pól problemowych, jakie można wyróżnić w Dzienniku pisarza.Fazę wstępną takiego postępowania stanowi zbadanie genezy utworu oraz osadzenie go w twórczości pisarza. Wykonanie tego zadania pomocniczego stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych rozważań, mających doprowadzić do rekonstrukcji poglądów Dostojewskiego.

Spis treści
Miejsce Dziennika pisarza w twórczości Dostojewskiego (Geneza Dziennika *Cel wydawnictwa *Z problematyki kompozycji i gatunku *Tematyka)
Piękno jako kategoria estetyczno-etyczna (Estetyka Dostojewskiego *Pisarz wobec tradycji literackiej *Uwagi o malarstwie *Dostojewski o pisarzach rosyjskich)
Utwory literackie w Dzienniku pisarza (Aspekty ,,literackości'' *Bobok *Małe obrazki *Chłopczyk na Gwiazdce u Pana Jezusa *Chłop Mareusz *Stuletnia *Potulna *Sen śmiesznego człowieka *Miejsce utworów literackich w strukturze Dziennika)
Pisarz wobec wyzwań społeczno-etycznych (,,Przypadkowa rodzina'' *Rola kobiety *Obraz dzieci *Przestępczość i sąd *Samobójstwa *Spirytyzm *Wzorce osobowe)
Rozważania na temat ludu-narodu rosyjskiego (Lud i inteligencja *Utajona idea ludu-narodu rosyjskiego *Włas *Naród ,,bogonośca'')
,,Święta Ruś'' Dostojewskiego (Trzy idee *Krytyka katolicyzmu *Apologia prawosławia *Mesjanizm Dostojewskiego *Swoi i obcy)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum