Józef Pawlak

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-146-5-
Publication year:
2002
Pages number:
286
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Józef Pawlak

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Kategoria produktu:

Ze Słowa wstępnego:Uniwersytet Wileński wznowił działalność w 1919 roku na mocy dekretuNaczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego pod nazwą Uniwersytetu StefanaBatorego. W odrodzonym państwie polskim, po niemalosiemdziesięcioletniej przerwie, została przywrócona do życia takbardzo zasłużona dla kultury narodowej wszechnica. Mimo piętrzących siętrudności natury materialnej i personalnej, w krótkim czasie stała sięważnym ośrodkiem nauki i kultury, a jej dobroczynne oddziaływaniedaleko wykraczało poza tereny Wileńszczyzny. Wraz z wskrzeszeniemuniwersytetu odrodziła się w Wilnie filozofia. Stało się to możliwe,gdyż katedry filozoficzne objęli profesorowie, którzy przybyli do Wilnaz różnych ośrodków naukowych kraju. W murach Alma Mater Vilnensisfilozofię wykładali wybitni uczeni: Wincenty Lutosławski, WładysławTatarkiewicz, Tadeusz Czeżowski, Marian Zdziechowski, Henryk Elzenberg,Marian Massonius, ks. Władysław Suszyński, Bogumił Jasinowski, WiktorSukiennicki, ks. Michał Klepacz i inni. Uczeni ci nie tylko zajmowalisię działalnością naukową i dydaktyczną, ale również wzbogacali życieakademickie występując z odczytami w ramach uniwersyteckich wykładówpowszechnych oraz na zebraniach Wileńskiego Towarzystwa Filozoficznegoi Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Spis treści

Słowo wstępne
Józef Pawlak
Środowisko filozoficzne Wilna (1919-1945)
Włodzimierz Tyburski
Myśl etyczna na Uniwersytecie Wileńskim (1919-1945)
Barbara Szotek
Marian Massonius jako rzecznik naukowości filozofii w Wilnie
Wiesław Mincer
"Uniwersytet" Tadeusza Czeżowskiego
Romanas Pleckaitis
Litewskie badania nad filozofią uprawianą na Uniwersytecie Stefana Batorego
Dariusz Barbaszyński
W obliczu końca - wileńskie refleksje Mariana Zdziechowskiego
Zbigniew Opacki
Między filozofią historii a polityką. Niemcy w myśli Mariana Zdziechowskiego
Roman Bäcker
Marian Zdziechowski wobec bolszewickiej Rosji. Pomiędzy widmem zagłady a antykatastofizmem
Leszek Gawor
Nauka o wielości cywilizacji Feliksa Konecznego jako historiozofia
Eugeniusz Wasilewski
O istocie i sposobach funkcjonowania dobra według Feliksa Konecznego i Mariana Zdziechowskiego
Jerzy Kolarzowski
Bronisława Wróblewskiego filozoficzne założenia procesu tworzenia prawa
Józef Pawlak
Bogumił Jasinowski - badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej
Summary
Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum