• Home
  • Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Zenon Kozieł

Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1609-1
Publication year:
2003
Pages number:
242
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

Twarda

Zenon Kozieł

Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Na wstępie, po ustosunkowaniu się do literatury i terminologii oraz charakterystyce wybranych, lecz zarazem typowych geokompozycji graficznych, podjęto próbę ich klasyfikacji, w drugiej zaś części opisano autorską metodę prezentacji rzeźby terenu, celem wzbogacenia zbioru metod kartograficznych, na których w mniejszym lub większym stopniu współczesna geografia wraz z innymi, nie tylko przyrodniczymi naukami. Pod pojęciem geokompozycja rozumiana jest każda techniczno-estetyczna kompozycja celowo dobranych i właściwie uporządkowanych elementów graficznych, dźwiękowych i sposobów prezentacji, jako zmiennych komponentów samoistnych lub współwystępujących ze sobą w różnych konfiguracjach, z możliwymi funkcjami interaktywnego modyfikowania treści a informujących o obiektach, procesach oraz zjawiskach społeczno-przyrodniczych zachodzących w geosferze. Celem prac eksperymentalnych realizowanych w ramach systemów informacji geograficznej było m.in. doprowadzenie do zapisu graficznego terenu, jako cyfrowego modelu danych. Utworzenie takiego modelu na kanwie geokompozycji legło u podstaw niniejszego opracowania.

Spis treści
Część pierwsza: GEOKOMPOZYCJE JAKO UJĘCIA WIDEOGRAFICZNE: Wstęp: Zakres treści * Cele pracy i zastosowane metody; Geokompozycje jako ujęcia wideograficzne a geokompozycyjne aspekty modelowania rzeźby terenu; Przegląd literatury: Wizualizacja * Modelowanie; Geokompozycja jako przykład ujęcia ikonicznego: Charakterystyka wybranych geokompozycji graficznych * Mapa geomorfologiczna jako szczególny rodzaj geokompozycji graficznej * Wideograficzna geokompozycja - Tatry; 5. Klasyfikacja geokompozycji; Część druga: GEOKOMPOZYCYJNE ASPEKTY MODELOWANIA RZEŹBY TERENU: Założenia ogólne; Formalne aspekty modelowania rzeźby terenu: Ułożenie, układ, opis, orientacja i proporcje legendy * Konwencja barwy * Konwencja kierunku oświetlenia; Techniczne aspekty modelowania rzeźby terenu: Wymagania sprzętowe * Standard druku czarno-białego * Rastrowy tryb zapisu danych i problematyka pól odniesienia * Wpływ przekształceń topologicznych na deformacje rastrowego trybu zapisu danych * Wpływ sposobu wizualizowania map na ich percepcję; Metodyczne aspekty modelowania rzeźby terenu: Wyjściowe warstwy tematyczne * Ukształtowanie Tatr w ujęciu zenitalnym * Ukształtowanie Tatr w ujęciach perspektywicznych * Wybrane izopowierzchnie na tle map i modeli Tatr * Geokompozycja wideograficzna na temat wybranych izopowierzchni Tatr * Interaktywne możliwości wyszukiwania izopowierzchni; Uwagi końcowe; Literatura; Wykaz źródeł ilustracji; Streszczenie

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum