• Home
  • Chemia
  • Wpływ chemicznej struktury powierzchni materiałów węglowych na ich zachowanie się w procesach elektrochemicznych

Stanisław Biniak

Wpływ chemicznej struktury powierzchni materiałów węglowych na ich zachowanie się w procesach elektrochemicznych

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-130-5-
Publication year:
2001
Pages number:
167
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

Stanisław Biniak

Wpływ chemicznej struktury powierzchni materiałów węglowych na ich zachowanie się w procesach elektrochemicznych

Kategoria produktu:

Spis treści

Wprowadzenie
Wstęp
Techniki elektrochemiczne w badaniach materiałów węglowych
Elektrodowe materiały węglowe
Elektrochemiczne właściwości aktywnych materiałów węglowych
Wpływ chemicznej struktury powierzchni na przebieg procesów elektrochemicznych

Cele pracy

Opis zastosowanych węgli i metod badawczych
Ogólna charakterystyka zastosowanych materiałów węglowych (Węgle aktywne * Folie węglowe * Włókna węglowe)
Opis zastosowanych technik badawczych (Metody jonowymienne i miareczkowe * Metody spektroskopowe * Chronowoltamperometria (Woltamperometria cykliczna) * Spektroelektrochemia transmisyjna IR)
Podsumowanie - chemiczna struktura powierzchni badanych materiałów węglowych

Zjawiska na granicy faz: węgiel / roztwór elektrolitu
Zakresy pomiarowe
Pojemność warstwy podwójnej
Prądy tła
Podsumowanie wyników

Badania oddziaływań powierzchni węglowych z kationami metali ri-elektronowych Absorpcja Fe3+
Badania procesu sorpcji jonów miedzi (II)
Depozycja srebra na powierzchni elektrod węglowych
Podsumowanie wyników

Badania właściwości elektrokatalitycznych promowanych materiałów węglowych
Redukcja tlenu
Utlenianie metanolu
Podsumowanie wyników

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum