Stefan Grzybowski

Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2119-0
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
170
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

Miękka

Stefan Grzybowski

Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego

Z przedmowy

Zadaniemniniejszego skryptu jest pomoc słuchaczom filologii rosyjskiejw opanowaniu problematyki fonetycznej i fonologicznej językarosyjskiego w ramach konwersatorium z gramatyki opisowej. Jest onprzeznaczony zarówno dla tych, którzy przystępują do studiówrusycystycznych, znając język rosyjski, jak i dla licznego grona tych,którzy dopiero na studiach rozpoczynaj ą naukę tego języka. Stąd wynikadwujęzyczny, rosyjsko-polski, układ skryptu.

Skrypt jest pomyślanyjako system zadań wprowadzających stopniowo poszczególne zjawiska tegodziału wiedzy o języku. Jednak ze względu na to, że podstawowepodręczniki fonetyki rosyjskiej są trudno dostępne na rynku, ćwiczeniasą poprzedzane wyjaśnieniami zawierającymi elementarne informacje natemat omawianych zjawisk. Pierwsza partia ćwiczeń i informacji(Fonetyka), zaczynająca się od przedstawienia najprostszych relacjimiędzy pisownią a wymową, jest poświęcona wprowadzeniu transkrypcjifonetycznej i analizie głosek mowy rosyjskiej oraz ich modyfikacjii zasad występowania w ciągach fonicznych. Kończy ją zestaw tekstów dotranskrypcji fonetycznej. Kolejna partia (Fonologia) ma na celuzapoznanie z zasadami analizy fonologicznej oraz problemamiinterpretacji fonologicznej głosowni rosyjskiej, jak również z różnymipoglądami na temat analizy fonologicznej. Na zakończenie skryptuprezentowane są zagadnienia teorii pisowni rosyjskiej powiązanez fonetyką i fonologią (Grafemika). W ramach poszczególnych partiiskryptu ćwiczenia i wyjaśnienia są zgrupowane w zestawy stosownie doprezentowanych zagadnień. O zawartości każdego zestawu informuje tytułoznaczony cyframi rzymskimi.

Ćwiczenia i wyjaśnieniaz działu fonetycznego oraz niektóre z działu fonologicznegoi grafemicznego są zróżnicowane i podzielone na podstawowe, omawiająceelementarne zagadnienia fonetyki rosyjskiej, których znajomość powinnaobowiązywać wszystkich studentów, i na takie, w których prezentowane sąbardziej skomplikowane lub bardziej szczegółowe problemy, a które sąprzeznaczone dla bardziej zaawansowanych słuchaczy lub dla wyższegopoziomu analizy. Do nich należy m.in. porównanie głosowni rosyjskieji polskiej oraz specyficzne modyfikacje głosek lub pewne szczegółowekwestie fonetyki i fonologii. Ćwiczenia podstawowe są umieszczone napoczątku poszczególnych zestawów. Mają one zwykłą numerację. Są one.najczęściej ułożone w ten sposób, że na początku znajdują się zadaniamające na celu ilustrację określonych zjawisk w kolejności odnajprostszych do bardziej skomplikowanych, a po nich następująćwiczenia podsumowujące. Natomiast zadania szczegółowe lub specyficzneznajdują się na końcu zestawu ćwiczeń i ich numeracji towarzyszy znak*, np. *74. Partie ćwiczeń i wiadomości zawierające zagadnieniao wyższym stopniu zaawansowania mają znak * po tytule. Decyzja o ichuwzględnieniu bądź pominięciu zależy od zakładanego poziomu zajęći należy do prowadzącego.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum