• Strona główna
  • Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy

Jarosław Oczki

Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-193-5-
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
170
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Jarosław Oczki

Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy

Spis treści
Wstęp; Obcokrajowcy w Unii Europejskiej (Sytuacja na rynkach pracy Piętnastki * Zatrudnienie i bezrobocie * Elastyczność rynków pracy * Ochrona stosunku pracy * Elastyczność płac * Regulacja czasu pracy * Mobilność siły roboczej * Starzenie się społeczeństw * Spadek liczebności populacji * Imigranci w Unii Europejskiej * Udział obcokrajowców w społeczeństwach krajów członkowskich * Rozkład regionalny imigrantów * Obcokrajowcy w Niemczech * Sytuacja obcokrajowców na rynkach pracy krajów wysoko rozwiniętych * Zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników * Polityka imigracyjna * Alternatywne podejścia do polityki imigracyjnej * Niemiecki program rekrutacji zagranicznych specjalistów * Harmonizacja polityki imigracyjnej Unii Europejskiej * Wpływ imigracji na rynki pracy); Migracje z Polski w kontekście integracji (Charakterystyka emigracji * Przepływy migracyjne w Polsce * Polska emigracja do Niemiec * Główne przyczyny migracji z Polski * Różnice dochodowe jako przyczyna migracji * Dochód Polski w relacji do krajów UE * Konwergencja dochodowa w Unii Europejskiej * Konwergencja dochodowa Polski * Bezrobocie w Polsce * Stopa bezrobocia * Nadzatrudnienie w rolnictwie * Tendencje demograficzne a potencjał migracyjny * Potencjał migracyjny); Wymiana handlowa pomiędzy polską a krajami piętnastki i jej wpływ na rynki pracy (Wymiana handlowa krajów Europy Środkowej i Wschodniej a integracja * Skutki przystąpienia krajów EŚW do jednolitego rynku * Specjalizacja eksportowa nowych krajów członkowskich * Integracja europejska Polski a wymiana międzynarodowa * Udział Polski w handlu zagranicznym UE * Pozycja konkurencyjna Polski * Skutki wymiany handlowej na rynkach pracy * Wpływ handlu międzynarodowego na rynki pracy krajów wysoko rozwiniętych * Skutki wymiany handlowej z krajami EŚW na rynkach pracy dotychczasowych państw członkowskich UE * Analiza wymiany handlowej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec w grupie towarów pracochłonnych); Przepływy kapitału a zachodnie rynki pracy (Inwestycje bezpośrednie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej * Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynki pracy * Międzynarodowe przepływy kapitału a rynki pracy * Wpływ unijnych inwestycji bezpośrednich na rynki pracy w krajach UE * Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce); Zakończenie; Literatura; Spis tabel; Spis wykresów

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum