• Strona główna
  • Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

Stanisław Sudoł, Marek Matuszak

Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-140-3-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
261
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

Stanisław Sudoł, Marek Matuszak

Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

Metodyka i przebieg badania (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak)
Przyczyny rozwoju i upadku przedsiębiorstw określone na podstawie ich ankietyzacji (Marek Matuszak) (Próba badawcza i przebieg badania *Czynniki pobudzające rozwój przedsiębiorstw *Ocena ważności czynników sprzyjających dobrej sytuacji według wybranych cech przedsiębiorstw *Czynniki wywołujące w przedsiębiorstwach sytuacje kryzysowe)
Przyczyny rozwoju przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej (Józef Stawicki) (Dyskryminacja zbioru przedsiębiorstw *Analiza odpowiedzi ankietowych według dokonanej klasyfikacji przedsiębiorstw)
Przyczyny rozwoju i upadku przedsiębiorstw w ocenie banków (Sławomir Sojak) (Ocena niedostosowania przedsiębiorstw do sytuacji powstałej w 1990 r. *Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w latach 1990-1998 *Ocena przyczyn pobudzających rozwój przedsiębiorstw w latach 1990-1998 *Ocena przyczyn hamujących rozwój przedsiębiorstw)
Przyczyny upadku przedsiębiorstw w świetle danych uzyskanych z sądów gospodarczych (Marek Matuszak) (Charakterystyka źródeł informacji i próby badawczej *Wyniki analizy dokumentacji sądowej *Wyniki badań ankietowych nadzorców sądowych i syndyków)
Synteza przyczyn rozwoju i upadku przedsiębiorstw na podstawie postępowania eksperckiego (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak) (Charakterystyka procedury badawczej *Czynniki rozwoju przedsiębiorstw *Czynniki upadku przedsiębiorstw)
Opisy przypadków (Przedsiębiorstwo przemysłu rolno-spożywczego (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo przemysłu metalowego A (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo przemysłu metalowego B (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Czerniewice (Józef Stawicki) *Zakłady Mięsne Grudziądz S.A. (Sławomir Sojak) *Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A. w Chełmnie (Włodzimierz Karaszewski))
Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym - stan i determinanty rozwoju (Włodzimierz Karaszewski) (Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle przedsiębiorstw w kraju *Potencjał i wyniki ekonomiczne spółek z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce *Determinanty rozwoju spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce *Szanse rozwojowe spółek oraz determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w ocenie badanych spółek)
Wnioski ogólne (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak) (Sytuacja przedsiębiorstw na starcie reformy gospodarczej w 1990 roku *Główne dziedziny i problemy dostosowywania się przedsiębiorstw do nowych warunków *Główne przyczyny rozwoju przedsiębiorstw *Główne przyczyny upadku przedsiębiorstw)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum