Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXI (1/2004)

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2004
Liczba stron:
180
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXI (1/2004)

Władysław Stróżewski: Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27 czerwca 2003 roku; Juliusz Domański: Jan Carewicz - garść wspomnień bardzo osobistych; Piotr Łukowski: Sprawozdanie z Trzeciego Światowego Kongresu Parakonsystencji (III World Congress on Paraconsistency) IRIT - Tuluza, Francja 28-31 lipca 2003; Witold Tulibacki: Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "Herder i filozofia XVIII i XIX wieku" (Olsztyn - Morąg 28 września - 2 października 2003 r.); Halina Rarot: IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pod nazwą: "Byt i powinność. Status i funkcje wartości"; Adriana Schetz: Analityczny pragmatyzm. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Odczyty i wykłady: Wojciech Krysztofiak: Część II: Metamatematyka, intensjonalność, ekstensjonalność. Intensjonalizacja metaarytmetyki; Mariusz Brodnicki: Nauczanie filozofii w Gdańsku w okresie staropolskim (XIII-XVIII w.) (zarys); Leszek Kusak: Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta; Leon Gumański: Uwagi o związku przyczynowym. Recenzje i sprawozdania: Andrzej Kucner- Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii (Dariusz Barbaszyński); Krzysztof Stachewicz -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz); Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego (Radosław Siedliński); Ali Abasow- Problemy istorii, tieorii i mietodołogii poznanija (Stanisław Jedynak); W. G. Kuzniecow i in. - Fiłosofija (Paweł S. Czarnecki); Władysław Stróżewski - Wokół piękna. Szkice z estetyki (Adam Grzeliński); Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; Przegląd czasopism (W. Mincer); Zapiski bibliograficzne (W. Mincer) (Prace publikowane w Polsce * Piśmiennictwo obce); Wiadomości bieżące (Wiadomości wydawnicze: Publikacje jednostkowe * Publikacje zbiorowe * Wydawnictwa ciągłe * Czasopisma; Odczyty i wykłady; Organizacje; Zjazdy i konferencje; Nauczanie; Wiadomości osobiste; Konkursy i nagrody; Varia; Listy do redakcji; Nekrologia)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum