Zenon Kozieł

Koncepcja mapy ... wybór tekstów

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1010-7
Rok wydania:
1998
Liczba stron:
175
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

miękka

Zenon Kozieł

Koncepcja mapy ... wybór tekstów

Zupełnie nowe jakościowo, często niezwykle wyrafinowane narzędzia, charakterys-yczne dla komputerowej technologii końca XX wieku oraz bazujące na nich nowo powstające firmy wydawnicze i laboratoria systemów informacji geograficznej, (z ang. 3IS), sprawiają, że „kartografię" realizuje wielu, bez względu na swój stopień przygotowania, wiedzy, czy doświadczenia. Zakłada się przy tym, że dostępna technologia '.abezpieczy wysoką jakość techniczną mapy wraz z poprawną redakcją jej treści.
Odzwierciedleniem tak często błędnych niestety założeń jest duża liczba opra­cowań kartograficznych, które obarczone są niepokojąco wieloma błędami merytorycz­nymi i redakcyjnymi. Dlatego też, w trosce o poprawniejsze redagowanie treści map, mstanowióno przypomnieć niektóre publikacje z zakresu kartografii ogólnej i tematycz­nej, o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, z nadzieją, że skorzystają z nich i/e tylko wszyscy ci, którzy już zajmują się szeroko pojętym sporządzaniem map, i/e zwłaszcza studenci geografii, tj. potencjalni pracownicy firm wydawniczych i laboratoriów G/S.
W kartografii obowiązywały i nadal obowiązują pewne reguły, które powinny być przestrzegane bez względu na rodzaj stosowanych narzędzi. Co więcej reguły te będą tbowiązywały nawet wtedy, gdy mapy wykonywać się będzie od początku do końca i sposób automatowy. Stąd też w niniejszym tomie zamieszczono kilka, nieraz odleg-tch w czasie lecz ciągle bardzo aktualnych tekstów.
Przykładem może być „Koncepcja mapy", A. H. Robinsona z 1960 roku i zawarte t niej zasady dotyczące komponowania treści map. Chodzi tu zwłaszcza o zasadę ko-ieczności opracowania szkicu wizualności, zasadę operowania niezbędnym kontras-im linii, kształtów, waloru, odcieni barw, czy w końcu zasadę zachowania równowagi prawidłowego układu całości mapy.
W prawidłowym układzie całości mapy nie bez znaczenia są również jej artystyczne spekty. Poprzez zwrócenie uwagi na pewne pojęcia z pogranicza sztuki i filozofii, jak p. piękno, twórczość, przeżycia estetyczne, można - czego dowodzi A. Makowski ' artykule pt. Artystyczne aspekty map topograficznych w świetle percepcji Ich treści", - utwierdzić się w przekonaniu, że istnienie wartości artystycznej (estetycznej) tapyjest jak najbardziej uzasadnione.
Kolejny artykuł, autorem którego jest V. Gaebler, dotyczy rozważań nad formą 'gendy map tematycznych. Często niestety, redagując współczesne mapy zapomina 'ę o przestrzeganiu takich podstawowych zasad jak kompletność treści czy po-rawność i przejrzystość jej zaprezentowania. Chodzi tu zarówno o mapę jak i jej 'gendę.
Równie często zapomina się o tym, że prawidłową harmonię obrazu kartogra-iznego można uzyskać poprzez wysoką jakość techniczną opracowania, naukowo jasno ujętą treść, a także naukowo-kartograficzne ujęcie tematu, isze o tym E. Meynen w artykule na temat jedności formy i treści map tematycznych.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum