• Strona główna
  • Biologia
  • Kanały sodowe w błonach neuronowych owadów jako miejsce docelowe działania neurotoksyn pochodzących z jadu skorpionów

Maria Stankiewicz

Kanały sodowe w błonach neuronowych owadów jako miejsce docelowe działania neurotoksyn pochodzących z jadu skorpionów

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1123-5
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
179
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,00 zł

miękka

Maria Stankiewicz

Kanały sodowe w błonach neuronowych owadów jako miejsce docelowe działania neurotoksyn pochodzących z jadu skorpionów

Kategoria produktu:

Każdy żywy organizm stanowi integralną całość, w której zachodzą niezliczone, powiązane ze sobą procesy składające się na zjawisko określane życiem. Warunkiem prawidłowego przebiegu tych procesów jest właściwe ich uruchamianie i regulacja na podstawie informacji o stanie środowiska zewnętrz­nego i wewnętrznego. Przekazywanie informacji dokonuje się na drodze biochemicznej i bioelektrycznej.
Błona komórkowa o selektywnej przepuszczalności rozdziela środowiska wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe, charakteryzujące się różnym składem jono­wym. Nierównomierny rozkład jonów, głównie K+, Na+, Ca2+ i Cl" jest przyczyną spolaryzowania błony, czyli istnienia różnicy potencjałów między stroną zewnątrz i wewnątrzkomórkową błony. Wielkość tej różnicy potencjałów w warunkach spoczynku ma wartość ujemną w odniesieniu do wnętrza komórki, jest wielkością względnie stałą, charakterystyczną dla danego typu komórek i określaną jako potencjał spoczynkowy. W wyniku powstałego w najbliższym sąsiedztwie zaburzenia o charakterze elektrycznym, chemicznym lub mechanicznym może dojść do wzrostu przepuszczalności błony, określonego ruchu jonów zgodnie z gradientem elektrochemicznym wynikającym z rozkładu ich stężeń po obu stronach błony oraz w efekcie zmiany potencjału błony. Jeśli zmiana ta ma charakter bardzo gwałtowny i w jej efekcie potencjał błony staje się dodatni, to ma ona miano potencjału czynnościowego. Potencjały czynnoś­ciowe są nośnikiem informacji w tkankach pobudliwych, takich jak nerwowa, mięśniowa i gruczołowa. Zjawiska bioelektryczne w żywych organizmach budziły zainteresowanie już na początku XVIII wieku, jednakże pierwsze naukowe ich podstawy, zresztą obowiązujące do dziś, zostały opisane w latach czterdziestych i na początku pięćdziesiątych przez A. L. Hodgkina, A. F. Huxleya, B. Katza (Hodgkin i Huxley, 1952a, b; Hodgkin i współpr., 1949, 1952). Od tego czasu nastąpił bardzo szybki rozwój elektrofizjologii - nauki stojącej na pograniczu biologii, fizyki i biochemii. Intensywne badania prowadzone przez około 50 lat, ostatnio w ścisłej współpracy z biologią molekularną, pozwoliły z dużą dokładnością określić i opisać strukturalno-funkcjonalne podstawy zjawisk bioelektrycznych.

Ogólne wprowadzenie
Funkcjonowanie napięciowo-zależnych kanałów sodowych
Budowa i funkcjonowanie kanału sodowego
Neurotoksyny modyfikujące funkcjonowanie kanałów sodowych
Neurotoksyny z jadu skorpionów
Podsumowanie celów w jakich przeprowadzane były prezentowane dalej badania własne
Materiał i metody
Materiał
Metody
Wyniki i dyskusje
Modyfikacja napięciowo-zależnych kanałów sodowych w błonie aksjonalnej karaczana Periplaneta Americana toksynami
Z jadu skorpionów
Aktywność izolowanego, olbrzymiego aksonu karaczana w warunkach kontrolnych
Toksyna Lqh IT2 z jadu skorpiona Leiurus quinquestriatus hebraeus oraz jej forma rekombinowana, Lqh IT2-r
Toksyna Lqh IT3 wyizolowana z jadu skorpiona Leiurus quinquestriatus hebraeus
Toksyny Bm 32-VI i Bm 33-1 z jadu skorpiona chińskiego Buthus martensi
Rekombinowana toksyna Bj-xtr IT.38E z jadu skorpiona Buthotus judaicus
Toksyna Ts VII z jadu skorpiona Tityus serrulatus
Toksyna Lqh III z jadu skorpiona Leiurus qułnquestriatus hebraeus
Dyskusja
Kanały sodowe BACKGROUND" - tła" w neurosekrecyjnych neuronach DUM karaczana Periplaneta Americana
Aktywność kanałów tła" w neurosekrecyjnych neuronach DUM w warunkach kontrolnych
Aktywność kanałów sodowych tła" w obecności neurotoksyn a z jadu skorpionów
Dyskusja

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum