• Strona główna
  • Biologia
  • Wpływ wczesnej deprywacji smakowej na przebieg warunkowania instrumentalnego nagradzanego pokarmem u kotów

Maciej Stasiak

Wpływ wczesnej deprywacji smakowej na przebieg warunkowania instrumentalnego nagradzanego pokarmem u kotów

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-147-9-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
74
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,00 zł

miękka

Maciej Stasiak

Wpływ wczesnej deprywacji smakowej na przebieg warunkowania instrumentalnego nagradzanego pokarmem u kotów

Kategoria produktu:

Każdy organizm charakteryzuje się zbiorem cech określonych genetycznie. Jednak rozwój zachowania się zwierząt, którego biologiczną podstawą jest w istotnej mierze rozwój mózgu, może podlegać różnorodnym modyfikacjom w zależności od wpływów środowiska zewnętrznego (Shatz, 1992). Pewne cechy mogą przejawiać się w mniejszym lub większym natężeniu; niektóre wrodzone tendencje mogą się nie ujawnić podczas ontogenezy. Uzasadnione jest twierdzenie, iż zakres i funkcje fenotypu są określone przez genotyp, lecz zdolność do ujawniania się cech uwarunkowanych genotypem zależy w znacznej mierze od środowiska. Próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola środowiska w przejawianiu się cech uwarunkowanych genotypem, są wyniki badań eksperymentalnych z zastosowaniem deprywacji.

Ze Wstępu

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
1.1. Określenie deprywacji smakowej
1.2. Określenie preferencji pokarmowej
3.3. Preferencje pokarmowe u dorosłych kotów
1.4. Rozwój preferencji pokarmowych u kotów na tle rozwoju preferencji pokarmowych u innych zwierząt kręgowych; znaczenie dominacji przyzwyczajenia (the primacy effect) i dominacji nowości (the novelty effect)
1.4.1. Tendencja do preferowania w późniejszym okresie życia pożywienia, z którym zwierzę miało pierwsze do- świadczenie pokarmowe we wczesnym okresie życia - dominacja przyzwyczajenia
1.4.1.1. Dominacja przyzwyczajenia u gadów
1.4.1.2. Dominacja przyzwyczajenia u ptaków
1.4.1.3. Dominacja przyzwyczajenia u ssaków: szczurów i psów
1.4.2. Tendencja do preferowania nowego pożywienia - dominacja nowości
1.4.3. Dominacja przyzwyczajenia a dominacja nowości u kotów
5. Założenia pracy

2. MATERIAŁ I METODY
2.1. Hodowla kotów
2.1.1. Deprywacja całkowita od smaku pokarmu
2.12. Deprywacja od różnorodności smaku pokarmów
2.2. Aparat eksperymentalny i ogólny opis procedury
2.2.1. Deprywacja całkowita od smaku pokarmu
2.2.2. Deprywacja od różnorodności smaków pokarmów
2.3. Warunkowanie instrumentalne
2.3.1. Deprywacja całkowita od smaku pokarmu
2.3.1.1. Nabywanie reakcji instrumentalnej
2.3.1.2. Wygaszanie reakcji instrumentalnej
2.3.2. Deprywacja od różnorodności smaków pokarmów
2.3.2.1. Trening wstępny
2.3.2.2. Trening właściwy i retrening
2.4. Testy preferencyjne u dodatkowych kotów dorosłych

3. WYNIKI
3.1. Stan kotów po okresie kontrolowanego karmienia we wczesnym okresie życia
3.2. Warunkowanie instrumentalne
3.2.1. Deprywacja całkowita od smaku pokarmu
3.2.1.1. Nabywanie reakcji instrumentalnej
3.2.1.2. Wygaszanie reakcji instrumentalnej
3.2.2. Deprywacja od różnorodności smaków pokarmów
3.2.2.1. Trening wstępny
3.2.2.2. Trening właściwy i retrening
3.3. Masa ciała i ogólne zachowanie zwierząt poddanych deprywacji od różnorodności smakowej
3.4. Testy preferencyjne u dodatkowych kotów dorosłych

4. DYSKUSJA
4.1. Deprywacja całkowita od smaku pokarmu
4.1.1. Okres przed warunkowaniem instrumentalnym
4.1.2. Warunkowanie instrumentalne
4.2. Deprywacja od różnorodności smaków pokarmów
4.2.1. Warunkowanie instrumentalne
4.2.2. Retrening
4.2.3. Dyskusja ogólna: dominacja przyzwyczajenia kontra dominacja nowości - czy problem jest rozwiązany?

5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI, PERSPEKTYWY
6. STRESZCZENIE
7. LITERATURA
8. THE EFFECT OF EARLY TASTE DEPRIVATION ON INSTRUMENTAL CONDITIONING FOR FOOD REWARD IN CATS (SUMMARY)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum