Andrzej Tretyn, Andrzej Bajguz

Brassinosteroidy - hormony roślinne

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1638-5
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
246
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Andrzej Tretyn, Andrzej Bajguz

Brassinosteroidy - hormony roślinne

Kategoria produktu:

Wykaz stosowanych skrótów; Budowa chemiczna brassinosteroidów: Literatura; Analiza jakościowa i ilościowa brassinosteroidów: Izolacja i oczyszczanie brassinosteroidów * Testy biologiczne dla brassinosteroidów * Test wydłużenia drugiego międzywęźla fasoli * Test wygięcia blaszki liściowej ryżu * Test nieskręcania liści pszenicy * Analiza GC/MS brassinosteroidów * Analiza rozerwania łańcucha bocznego * Analiza pierścieni ABCD szkieletu steroidowego * Analiza rozerwania w pierścieniach B, C i D * Analiza fragmentów pierścieni AB * Analiza HPLC brassinosteroidów * Spektroskopia NMR brassinosteroidów * Metody immunologiczne w analizie brassinosteroidów * Literatura. Występowanie brassinosteroidów u roślin: Występowanie brassinosteroidów u roślin niższych * Występowanie brassinosteroidów u roślin wyższych * Brassinosteroidy u roślin nagonasiennych * Brassinosteroidy u roślin okrytonasiennych - dwuliściennych * Brassinosteroidy u roślin okrytonasiennych -jednoliściennych * Literatura. Biosynteza i synteza chemiczna brassinosteroidów: Strukturalne i biosyntetyczne powiązania brassinosteroidów ze sterolami * Biosynteza steroli * Biosynteza brassinosteroidów * Przemiany kampesterolu * Szlak wczesnego C6 utleniania * Szlak późnego C6 utleniania * Konwersja kastasteronu w brassinolid * Regulacja biosyntezy brassinosteroidów * Inhibitory biosyntezy brassinosteroidów * Synteza chemiczna brassinosteroidów * Modyfikacja pierścienia A/B * Konstrukcja łańcucha bocznego * Literatura. Metabolizm i degradacja brassinosteroidów: Metabolizm kastasteronu i brassinolidu * Metabolizm 24-epikastasteronu i 24-epibrassinolidu * Metabolizm teasteronu i jego pochodnych * Metabolizm 6-deoksobrassinosteroidów * Literatura. Zależność między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną brassinosteroidów: Aktywność biologiczna strukturalnie zróżnicowanych brassinosteroidów * Analiza konformacyjna brassinosteroidów * Aktywna konformacja brassinosteroidów * Parametry geometryczne i elektrostatyczne * Literatura. Aktywność biologiczna brassinosteroidów: Wpływ brassinosteroidów na strukturę i różnicowanie się komórek * Brassinosteroidy a przepuszczalność błon plazmatycznych * Aktywacja pompy protonowej * Transport wody * Wpływ brassinosteroidów na podziały komórkowe * Oddziaływanie brassinosteroidów na rozwój roślin * Wpływ brassinosteroidów na kwitnienie i rozmnażanie roślin * Regulacja procesu starzenia przez brassinosteroidy * Udział brassinosteroidów w regulacji metabolizmu * Współdziałanie brassinosteroidów z innymi hormonami roślinnymi * Współdziałanie brassinosteroidów ze światłem * Inhibitory działania brassinosteroidów * Brassinosteroidy a stresy środowiskowe * Stres termiczny * Stres wodny-susza * Stres solny * Niedobór tlenu * Wpływ metali ciężkich * Działanie patogenów * Stres oksydacyjny * Antyekdysteroidowy wpływ brassinosteroidów na owady * Literatura. Molekularny mechanizm działania brassinosteroidów: Mechanizm działania hormonów steroidowych u zwierząt * Mechanizm działania brassinosteroidów u roślin * Budowa receptora BR * Szlak transdukcji sygnałów * Podsumowanie * Literatura. Praktyczne zastosowanie brassinosteroidów: Toksyczność brassinosteroidów * Literatura; Skorowidz rzeczowy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum