• Strona główna
 • Chemia
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów III roku chemii

Anna Katafias

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów III roku chemii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2190-9
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
187
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Anna Katafias

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów III roku chemii

Kategoria produktu:

Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyj­nej został przygotowany z myślą o studentach III roku studiów stacjonar­nych i niestacjonarnych chemii, którzy w ramach obligatoryjnego bloku przedmiotowego Chemia nieorganiczna I odbywają zajęcia laboratoryjne. Podręcznik dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich poświęcona jest fundamentalnym zagadnieniom z zakresu chemii nieorganicznej, nie­zbędnym do zrozumienia problemów poruszanych w ramach poszczegól­nych ćwiczeń eksperymentalnych, a są to: pojęcia podstawowe, wielkości charakteryzujące atom oraz ich zmiany w układzie okresowym pierwiast­ków, wzory elektronowe, stopnie utlenienia, ładunki formalne, elementy na­zewnictwa prostych związków nieorganicznych, trendy termodynamiczne w reakcjach redoks, diagramy Prosta i Latimera oraz podstawowe zagadnie­nia z chemii koordynacyjnej. Ponadto omówiona została kolumnowa chro­matografia jonowymienna, będąca jedną z zasadniczych technik laboratoryj­nych wykorzystywanych w pracowni. Wreszcie w bardzo skrótowej, choć spełniającej wymogi zajęć formie przedstawiony został sposób statystycznej oceny wyników analiz.

Przedmowa    /7
Podstawy teoretyczne    /9

 1. Podstawowe pojęcia oraz wielkości charakteryzujące atom    /9
 2. Ładunki formalne, stopnie utlenienia, wzory elektronowe    /19
 3. Elementy nazewnictwa prostych związków nieorganicznych     /26
 4. Termodynamiczna trwałość związków chemicznych, diagramy Latimera i diagramy Frosta-Ebswortha    /30
 5. Podstawowe zagadnienia z chemii koordynacyjnej     /33
 6. Kolumnowa chromatografia jonowymienna    /42
 7. Wybrane zagadnienia ze statystycznej oceny wyników analiz chemicznych     /49
 8. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium chemii nieorganicznej    /56

Zadania laboratoryjne    /59

 1. Nadtlenek baru    /59
 2. Otrzymywanie kwasu trioksoborowego i jego pochodnych z boraksu    /67
 3. Otrzymywanie tetrajodku cyny    /75
 4. Pentatlenek dijodu    /83
 5. Otrzymywanie i badanie właściwości peroksodisiarczanu(VI) potasu    /95
 6. Otrzymywanie kwasu i zasady z soli metodą elektrodializy z membranami jonowymiennymi    /108
 7. Ałuny    /114
 8. Rozdział jonów wanadu na różnych stopniach utlenienia     /120
 9. Otrzymywanie izomerów cis i trans, oznaczanie składu izomeru trans oraz oczyszczanie izomeru cis diakwadiszczawianochromianu(III) potasu     /127
 10. Wyznaczanie stałej kwasowej jonu c/s-[Cr(C2O4)2(H2O)2] oraz jego zastosowanie jako wskaźnika alkacymetrycznego    /135
 11. Otrzymywanie i badanie właściwości soli Reineckego     /140
 12. Triszczawianożelazian(III) potasu     /146
 13. Otrzymywanie i badanie właściwości jonów FeO42~     /154
 14. Synteza i oznaczanie składu [CoCl(NH3)5]Cl2    /159
 15. Równowagi chemiczne w układach Cu(II) - H2O - NH3 i Cu(II) - H2O - Cl" oraz Cu(II) - H2O - Cl~ - rozpuszczalnik organiczny  /167
 16. Właściwości spektroskopowe kompleksów miedzi(II) /172
 17. Odzyskiwanie srebra z odpadów laboratoryjnych /180

Literatura     /186

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum