• Strona główna
  • Unia Europejska: od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego

Tadeusz Wasilewski (red.)

Unia Europejska: od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2273-9
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Tadeusz Wasilewski (red.)

Unia Europejska: od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego

Unia Europejska: od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego to druga publikacja Studenckiego Koła Naukowego Międzynaro­dowego Prawa Publicznego. Stanowi ona zbiór referatów powstałych w związku z konfe­rencją zorganizowaną 5 listopada 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zebrane artykuły, odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki unijnej i często będące debiutami ich autorów, są próbą odpowiedzi na pytania o genezę i dotychaasowy przebieg integracji europejskiej oraz możliwe kierunki jej rozwoju.

Tadeusz Wasilewski - Słowo wstępne /7
Aleksandra Szczerba - Podziękowania /9
Karol Smoter - Początek integracji. Od zalążków idei zjednoczenia Europy do Traktatu fuzyjnego /11
Michał Szreffel - Niepowodzenia integracji europejskiej: Europejska Wspólnota Obronna, Europejska Wspólnota Polityczna i Konstytucja dla Europy. Studium przypadku /25
Katarzyna Pieciukiewicz - Ewolucja Wspólnot Europejskich w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /35
Łucja Konczerewicz - Powstanie i ewolucja III filaru Unii Europejskiej. Zmiany w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po Traktacie z Lizbony /51
Petro Prokopenko - Współpraca transatlantycka w kontekście pogłębiania integracji europejskiej /61
Artem Sapsay - Koncepcja supranacjonalności we współczesnych teoriach integracji europejskiej /71
Maria Tuchowska - Droga Europy do wspólnej waluty /81
Aneta Katarzyna Podsiadła - Podwójny mechanizm ochrony praw człowieka w Europie /91
Aleksandra Szczerba - Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w systemie prawnym Unii Europejskiej /107
Maciej Serowaniec - Zasada prymatu Konstytucji RP a zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego /121
Agnieszka Bielicka - Akcesja - nadmiar zadań, czy bodziec do dalszych działań? Wdrażanie Strategii Lizbońskiej w Republice Słowenii /129
Gamlet Pogosyan - Polska jako źródło doświadczenia dla Ukrainy na drodze do Europy /143
Piotr Lenkiewicz - Traktat Reformujący Unię Europejską /153
Natalia Karczewska - Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim /163
Olena Kovtun - Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec członków WNP w kontekście zawarcia Traktatu Lizbońskiego /177 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum