Informacje dotyczące składania zamówień

Szanowni Państwo, zamówienia w sklepie internetowym będzie można składać od nowego roku – przepraszamy za utrudnienia, ale obiecujemy wrócić do Was z dużą promocją, która, mamy nadzieję, to wynagrodzi!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą e-booków!

  • Strona główna
  • Biologia
  • Geny PIN3 i PIN4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

Justyna Wiśniewska

Geny PIN3 i PIN4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2387-3
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
166
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Justyna Wiśniewska

Geny PIN3 i PIN4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

Kategoria produktu:

[...] rozprawa jest znakomitym opracowaniem monograficznym. [...] oparta jest na najnowszej literaturze [...], a dobrze dobrane ilustracje dokumentujące aktualne metody podejścia doświadczalnego stanowią doskonałe uzupełnienie tekstu. Wyniki badań zamieszczone w pracy zostały opublikowane w świetnych czasopismach z listy filadelfijskiej typu: Naturę, Science, Celi, Development czy Naturę Celi Biology [...] Jest to doskonałe, obszerne, profesjonalnie napisane opracowanie nt. molekularnych mechanizmów leżących u podstaw regulacji polarnego transportu i tworzenia gradientu auksyny.

Z recenzji dr hab. Jolanty Legockiej, prof. UAM

W swojej monografii J. Wiśniewska dokonuje zwięzłej syntezy wiedzy na temat budowy i funkcji genów PIN3 i PIN4 oraz ich białkowych produktów. Czyni to w oparciu o najnowszą literaturę światową, uzupełniając te informacje o wyniki swoich własnych, dotąd niepublikowanych danych. W efekcie powstała oryginalna praca o dużym ładunku poznawczym. Po opublikowaniu monografia ta spotka się z dużym zainteresowaniem polskich środowisk naukowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna

Wykaz skrótów

1. Wprowadzenie
1.1. Historia odkrycia auksyny
1.2. Budowa, rodzaje oraz formy występowania auksyn
1.3. Synteza i degradacja auksyny
1.4. Szlak transdukcji sygnału auksynowego
1.5. Rodzaje transportu auksyny
1.5.1. Niepolarny transport auksyny
1.5.2. Polarny transport auksyny
1.5.3. Powstawanie lokalnego wzorca rozmieszczenia auksyny (gradient auksyny)
1.6. Mechanizm polarnego transportu auksyny
1.6.1. Chemiosmotyczna hipoteza polarnego transportu auksyny
1.6.2. Molekularne składniki polarnego transportu auksyny
1.6.2.1. AUX1 - białka transportujące auksynę do komórki
1.6.2.2. Białka PIN - składnik kompleksu kontrolującego wypływ auksyny z komórki
1.6.2.3. MDR/PGP (podrodzina transporterów ABC)
1.6.2 A. Rola transportera potasu TRH1 w polarnym transporcie auksyny
1.6.3. Subkomórkowy pęcherzykowy transport nośników auksyny
1.6.3.1. Konstytutywny transport pęcherzykowy białek PIN
1.6.3.2. Konstytutywny transport pęcherzykowy AUX1
1.6.3.3. Inhibitory transportu auksyny i transportu pęcherzykowego
1.6.3.4. Funkcjonalne znaczenie konstytutywnego krążenia białek
1.7. Znaczenie rozmieszczenia auksyny podczas rozwoju roślin

2. Identyfikacja i izolacja członków rodziny genów PIN A. thaliana

3. Izolacja genu PIN3 oraz analiza jego ekspresji i funkcji
3.1. Izolacja i charakterystyka sekwencji genu PIN3
3.2. Analiza ekspresji genu PIN3
3.3. Lokalizacja ekspresji genu PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.3.1. Analiza lokalizacji ekspresji i poziomu aktywności promotora i genu PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.3.2. Analiza lokalizacji transkryptu i białka kodowanego przez gen PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.4. Analiza funkcji genu PIN3
3.4.1. Identyfikacja i izolacja linii homozygotycznych
mutantów pin3
3.4.2. Analiza fenotypu mutantówpin3

4. Izolacja i analiza ekspresji oraz funkcji genu PIN4
4.1. Izolacja i charakterystyka genu PIN4
4.2. Analiza ekspresji genu PIN4
4.2.1. Lokalizacja ekspresji genu PIN4 na poziomie komórkowym w organach A. thaliana
4.2.2. Regulacja ekspresji genu PIN4 na poziomie posttrankrypcyjnym i posttranslacyjnym u A. thaliana
4.3. Analiza funkcji genu PIN4
4.3.1. Izolacja i identyfikacja linii homozygotycznych mutantów pin4
4.3.2. Analiza fenotypu mutantów pin4
4.3.3. Analiza fenotypu wielokrotnych mutantów pin

5. Determinacja polarnej lokalizacji białek PIN
5.1. Lokalizacja białek PIN zależna od typu komórek
- 5.2. Komórkowa lokalizacja białek PIN zależna od struktury pierwszorzędowej genów PIN"
5.3. Wpływ regulatorów transportu pęcherzykowego białek PIN na ich polarną lokalizację
5.4. Kontrola zmian polarności białek PIN przez proces fosforylacji
5.5. Zależna od auksyny regulacja ekspresji genów PIN oraz poziomu i polarnej lokalizacji białek PIN
5.5.1. Zależna od auksyny regulacja transkrypcji genów PIN
5.5.2. Zależna od auksyny regulacja posttranskrypcyjnej stabilności białek PIN
5.5.3. Wpływ auksyny na internalizację białek PIN
5.5.4. Zależna od auksyny regulacja polarnej lokalizacji białek PIN
5.6. Zmiany polarności białek PIN wywołane przez sygnały środowiskowe lub rozwojowe rośliny

6. Podsumowanie

7. Summary

8. Literatura

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum