Kazimiera Suchocka-Gałaś, Czesław Ślusarczyk

Jonomery. Struktura, właściwości i zastosowanie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2579-2
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
262
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Kazimiera Suchocka-Gałaś, Czesław Ślusarczyk

Jonomery. Struktura, właściwości i zastosowanie

Kategoria produktu:

Monografia "Jonomery. Struktura, właściwości i zastosowanie" jest pierwszym szerszym, polskojęzycznym opracowaniem dotyczącym jonomerów. Zapoznaje ona z podstawami wiedzy o stosunkowo nowej grupie polimerów jonowych - jonomerach, tzn. z klasyfikacją i typami jonomerów, niektórymi metodami ich otrzymywania i badania, budową morfologiczną, uwzględniającą modele i teorie agregacji grup jonowych, mieszaninami jonomerowymi i zastosowaniem przemysłowym jonomerów. 

Monografia jest kierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów specjalizujących się w badaniach polimerów jonowych, a także w dziedzinach pokrewnych, pracowników badawczych nauki o polimerach, poszukujących literatury zawierającej wprowadzenie do specjalności innej niż ich własna, oraz chemików pracujących w przemyśle.

Wstęp

1. WPROWADZENIE
1.1. Definicje i nomenklatura jonomerów/15
1.2. Sposoby wyrażania zawartości grup jonowych/17
1.3. Klasyfikacja jonomerów/19
Literatura/34

2. AGREGACJA GRUP JONOWYCH/37
2.1. Modele budowy jonomerów/37
2.1.1. Modele sieci krystalicznej/39
2.1.2. Modele rdzeniowo-powłokowe/43
2.1.3. Model Yarusso i Coopera/46
2.1.4. Model multipletowo-klasterowy Eisenberga/49
2.2. Teorie agregacji grup jonowych w jonomerach/52
2.2.1. Teoria Eisenberga/52
2.2.2. Teoria Forsmana/55
2.2.3. Teoria Dreyfusa/57
2.2.4. Teoria Nyrkowej, Chochłowa i Doi/60
Literatura/64

3. PRZEJŚCIA SZKLISTE W JONOMERACH STATYSTYCZNYCH/67
3.1. Czynniki wpływające na przejścia szkliste/67
3.2. Dwa przejścia szkliste/68
3.2.1. Badania dynamiczne właściwości mechanicznych/69
3.2.2. Badania DSC/70
3.2.3. Pomiary współczynnika rozszerzalności/71
3.3. Przejście szkliste matrycy polimerowej/71
3.3.1. Wpływ stosunku ładunek/odległość (q/a) i rodzaju kationu/71
3.3.2. Wpływ stopnia neutralizacji i zawartości grup jonowych/76
3.3.3. Wpływ kopolimeryzacji, sieciowania i działania napełniaczy/80
3.3.4. Wpływ plastyfikatora/82
3.3.5. Wpływ metody otrzymywania kopolimeru wyjściowego/84
3.3.6. Wpływ masy molowej/85
3.3.7. Jonomery semikrystaliczne/86
3.4. Przejścia szkliste fazy klasterowej/86
3.4.1. Wpływ zawartości grup jonowych na temperaturę zeszklenia fazy klasterowej/86
3.4.2. Wpływ rodzaju wprowadzonego kationu/92
Literatura/94

4. JONOMERY STYRENOWE/97
4.1. Badania dynamiczne właściwości mechanicznych/97
4.1.1. Moduł zachowawczy stanu szklistego/98
4.1.2. Maksima tangensa kąta stratności/99
4.1.3. Moduł jonowy/102
4.2. Relaksacja naprężeń/105
4.3. Lepkość stopów/107
4.4. Inne właściwości/109
4.4.1. Gęstość/109
4.4.2. Sorpcja wody/112
4.4.3. Właściwości dielektryczne/119
4.4.4. Nierównowagowe zachowanie/121
4.4.5. Odporność termiczna/127
4.4.6. Właściwości powierzchniowe/131
4.5. Badania spektroskopowe/134
4.5.1. Badania IR/134
4.5.2. Badania Ramana/144
4.5.3. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)/145
4.5.4. Spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego (ESR)/148
Literatura/151

5. JONOMERY SEMIKRYSTALICZNE/157
5.1. Jonomery etylenowe/157
5.1.1. Badania dynamiczne właściwości mechanicznych/158
5.1.2. Relaksacja naprężeń/159
5.1.3. Reologia stopów/160
5.1.4. Właściwości dielektryczne/162
5.1.5. Spektroskopia/163
5.1.5.1. Spektroskopia IR/163
5.1.5.2. Spektroskopia Ramana/166
5.1.5.3. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)/167
5.1.6. Sorpcja wody/167
5.1.7. Krystaliczność/169
5.2. Jonomery opatre na politetrafluoroetylenie/170
5.3. Jonomery oparte na polipentenamerach/180
Literatura/182

6. INNE JONOMERY/187
6.1. Jonomery statystyczne/187
6.1.1. Jonomery elastomeryczne/187
6.1.1.1. Jonomery opatre na butadienie/187
6.1.1.2. Jonomery EPDM/189
6.1.1.3. Jonomery poliuretanowe/191
6.2. Jonomery o regularnym rozkładzie grup jonowych/200
6.2.1. Jonomery monocheliczne/200
6.2.2. Jonomery telecheliczne/201
6.2.3. Gwieździste jonomery telecheliczne/206
6.2.4. Jonomery blokowe/209
6.2.5. Polijoneny/216
Literatura/219

7. MIESZANINY JONOMEROWE/223
7.1. Wprowadzenie/223
7.2. Metody badania mieszanin jonomerowych/224
7.2.1. Metody rozpraszania/225
7.2.2. Pomiar temperatury zeszklenia/226
7.2.3. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)/227
7.2.4. Spektroskopia w podczerwieni/228
7.2.5. Mikroskopia elektronowa/229
7.2.6. Metody fluorescencyjne/229
7.3. Rodzaje mieszanin jonomerowych/230
7.3.1. Mieszaniny, w których występują oddziaływania jon-jon/231
7.3.2. Mieszaniny, w których występują oddziaływania para jonowa-para jonowa/236
7.3.3. Mieszaniny, w których zachodzi koordynacja jonów/237
7.3.4. Mieszaniny, w których występują oddziaływania jon-dipol/240
7.4. Mieszaniny jonomerów z ich wyjściowym polimerem/246
7.5. Mieszaniny polimerów telechelicznych/247
Literatura/250

8. ZASTOSOWANIE JONOMERÓW/255
8.1. Membrany i cienkie folie/255
8.2. Jonomery w stanie stałym/258
8.3. Płyny wiertnicze/259
8.4. Katalizatory i nośniki katalizatorów/259
8.5. Materiały samonaprawiające się/259
Literatura/260

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum