Józef Ceynowa, Piotr Adamczak (red.)

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2907-3
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
240
Nr wydania:
piąte, poprawione
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Józef Ceynowa, Piotr Adamczak (red.)

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii

Kategoria produktu:

Książka prezentuje doświadczenia laboratoryjne, których treść merytoryczna wchodzi w zakres typowych działów chemii fizycznej. Jest przeznaczona jako pomoc w realizacji tzw. ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej na kierunkach chemicznych i pokrewnych. Obok opisu wykonania i opracowania ilościowego wyników doświadczalnych zawiera (obszerne) opisy merytoryczne, które ułatwią zrozumienie i dyskusję celu poszczególnych ćwiczeń. Istotną pomoc w opracowaniu wyników stanowi specjalny rozdział: Matematyczne opracowanie wyników doświadczalnych.

Wstęp / 7
 
Ćwiczenie nr 1
Wyznaczanie stałej kalorymetru i ciepła rozcieńczania / 8
Ćwiczenie nr 2
Wyznaczanie efektu cieplnego reakcji zobojętniania za pomocą mikrokalorymetru różnicowego / 16
Ćwiczenie nr 3
Wyznaczanie parcjalnych objętości molowych składników w układzie: H2O-C2H5OH / 21
Ćwiczenie nr 4
Ebuliometryczne wyznaczanie:
A. Masy molowej nieelektrolitów albo / 31
B. Współczynnika osmotycznego mocnych elektrolitów / 31
Ćwiczenie nr 5
Wyznaczanie współczynnika podziału. Prawo Nernsta / 38
Ćwiczenie nr 6
Wyznaczanie diagramu fazowego układu skondensowanego dwuskładnikowego metodą analizy termicznej / 47
Ćwiczenie nr 7
Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trzech cieczy.Trójkąt Gibbsa / 53
Ćwiczenie nr 8
Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na napięcie powierzchniowe. Izoterma adsorpcji Gibbsa / 59
Ćwiczenie nr 9
Wyznaczanie izotermy adsorpcji z roztworu / 65
Ćwiczenie nr 10
Refrakcja molowa substancji rozpuszczonej / 69
Ćwiczenie nr 11
A. Energia aktywacji przepływu cieczy albo / 76
B. Zależność lepkości roztworu od stężenia / 76
Ćwiczenie nr 12
Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźników alkacymetrycznych metodą spektrofotometryczną / 85
Ćwiczenie nr 13
Pomiar siły elektromotorycznej ogniw. Wyznaczanie potencjałów półogniw Zn2+Zn i Cu2+Cu oraz iloczynów rozpuszczalności halogenków srebra / 95
Ćwiczenie nr 14
Wyznaczanie zmian funkcji termodynamicznych reakcji prądotwórczej w ogniwach / 102
Ćwiczenie nr 15
Entropia mieszania roztworów na podstawie pomiarów siły elektromotorycznej ogniw stężeniowych / 106
Ćwiczenie nr 16
Wpływ siły jonowej roztworu na stałą dysocjacji słabego kwasu na podstawie pomiarów potencjometrycznych / 112
Ćwiczenie nr 17
Zależność przewodnictwa elektrycznego mocnych elektrolitów od stężenia / 118
Ćwiczenie nr 18
Przewodnictwo wody i słabych elektrolitów. Wyznaczanie stałej dysocjacji Kc słabych elektrolitów / 122
Ćwiczenie nr 19
Wyznaczanie szybkości przenikania tlenu przez granicę faz powietrze−roztwór metodą woltamperometrii z wirującą elektrodą platynową / 127
Ćwiczenie nr 20
Krzywa elektrokapilarna rtęci / 132
Ćwiczenie nr 21
Kinetyka hydrolizy estrów w środowisku mocnych kwasów / 140
Ćwiczenie nr 22
Kinetyka reakcji z równaniem I rzędu. Hydroliza sacharozy / 146
Ćwiczenie nr 23
Kinetyka reakcji jonów jodkowych jonami nadsiarczanowymi / 152
Ćwiczenie nr 24
Wyznaczanie stałej szybkości reakcji rozkładu ditlenku diwodoru z udziałem katalizatora węglowego / 157
Ćwiczenie nr 25
Wyznaczanie stałych równania Tafela / 161
Ćwiczenie nr 26
Wyznaczanie aktywności oraz współczynnika osmotycznego wody w roztworach kwasu solnego / 171
Ćwiczenie nr 27
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji substancji w układzie dwuskładnikowym / 178
Matematyczne opracowanie wyników pomiarów / 188
Spis substancji chemicznych używanych w ćwiczeniach dydaktycznych w Pracowni Chemii Fizycznej / 224
Schemat wykonania sprawozdania z ćwiczenia / 230
Literatura / 232
Zakres materiału do przygotowania się do ćwiczeń w Pracowni Chemii Fizycznej / 234
Regulamin pracy laboratoryjnej / 240

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum