Edyta Adamska

Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3355-1
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Edyta Adamska

Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

Kategoria produktu:

„Książka to nowoczesna analiza bioty porostów miasta. Jest to bardzo wartościowe, głęboko przemyślane opracowanie, oparte na rzetelnym materiale badawczym oraz wielostronnej analizie danych; dobrze ilustrowane, z bogatą i starannie zestawioną literaturą. Warto podkreślić, że w tematykę pracy wprowadza adekwatny i bardzo interesujący wstęp, w którym uwzględniono najnowsze podejście do istoty porostów oraz ich roli bioindykacyjnej. Obszerny, wieloaspektowy opis terenu badań stanowi właściwe tło dla podjętych w dalszej części pracy rozważań. Właściwie dobrana metodyka badań dała podstawę do uzyskania rzetelnych i różnorodnych wyników. Wyniki badań przedstawione zostały w sposób logiczny i przejrzysty. Liczne w tej części pracy ryciny i stosowne tabele ułatwiają bardzo analizę uzyskanych danych; doskonałym podsumowaniem wiedzy na temat poszczególnych gatunków jest atlas ich rozmieszczenia, załączony jako Aneks. W dyskusji Autorka niemal w mistrzowski sposób krytycznie analizuje wyniki swoich badań, konfrontując je z doskonale dobranymi przykładami innych publikowanych danych. Znakomicie przechodzi przy tym do kolejnych zagadnień dotyczących współczesnej lichenologii i lichenoindykacji. Ten rozdział to szczególnie cenna pod względem merytorycznym część opracowania”.

Z recenzji prof. dr hab. Lucyny Śliwy

1. Wstęp / 11

2. Opis terenu badań / 15
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne badanego obszaru / 15
2.2. Historia i rozwój przestrzenny miasta / 15
2.3. Geomorfologia, gleby i wody powierzchniowe / 17
2.4. Klimat / 18
2.5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego / 19
2.6. Szata roślinna i rezerwaty przyrody / 21

3. Materiał i metody badań / 25
3.1. Badania terenowe / 25
3.2. Badania laboratoryjne / 28
3.3. Analiza współczesnych danych autorskich / 28
3.4. Źródła danych historycznych / 29
3.5. Analiza historycznych i współczesnych danych chorologicznych / 30

4. Wyniki / 33
4.1. Biota porostów Torunia na tle danych historycznych / 33
4.1.1. Liczba taksonów na stanowiskach / 41
4.1.2. Gatunki zagrożone i objęte ochroną / 43
4.1.3. Porosty rezerwatów / 45
4.1.4. Lichenoindykacja / 51
4.2. Współczesna biota porostów Torunia / 53
4.2.1. Rozpowszechnienie gatunków porostów / 53
4.2.2. Udział form morfologicznych / 54
4.2.3. Grupy ekologiczne / 54
4.2.3.1. Udział grup ekologicznych / 54
4.2.3.2. Porosty epifityczne / 55
4.2.3.3. Porosty epilityczne / 61
4.2.3.4. Porosty epigeiczne / 62
4.2.3.5. Porosty epiksyliczne / 62
4.2.3.6. Porosty innych podłoży / 65
4.2.4. Porosty obszarów leśnych / 65
4.2.5. Porosty synantropijne / 66
4.2.6. Grzyby naporostowe / 69

5. Dyskusja / 71

6. Podsumowanie i wnioski / 83

7. Bibliografia / 85

8. Lichen biota in Toruń in relation to habitat conditions of the city (summary) / 95

9. Aneks / 101

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Edyta Adamska

    Autorka jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej praca magisterska z zakresu mikrobiologii dotyczyła produkcji witamin z grupy B przez bakterie epifityczne makrofitów jeziora Jeziorak. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku ochrona środowiska (UMK). Po studiach pracowała w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu. To tu narodziły się jej dwie pasje: lichenologia i fotografia. Wtedy też wzięła udział w Letniej Wyprawie Polarnej na Spitsbergen (Kaffiøyra, Ziemia Oscara II), gdzie prowadziła badania lichenologiczne. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w dziedzinie lichenologii. Zajmuje się zwłaszcza porostami występującymi na obszarach miejskich oraz wrzosowiskach na tle narastającej antropopresji. Kontynuuje też badania nad biotą porostów polarnych. W kręgu jej zainteresowań leży również lichenoindykacja oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. Jest członkiem Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum