Agnieszka Radzimińska

Ocena skuteczności ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4196-9
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
186
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 220 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Agnieszka Radzimińska

Ocena skuteczności ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Kategoria produktu:

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowań badaczy problematyką oceny funkcjonowania pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w kontekście wielowymiarowej rehabilitacji, odnoszącej się zarówno do objawów fizykalnych, jak i sfery psychologicznej, emocjonalnej i społecznej. Jednak każde nowe badanie stwarza nie tylko szansę poznania jakiegoś odcinka rzeczywistości, ale także możliwość wdrażania uzyskanych wyników do praktyki, niosąc rzeczywistą pomoc osobom z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Stąd już samo zajęcie się przez Autorkę tak ważnym problemem społecznym zasługuje na uznanie. Lektura monografii dowodzi, że badaczka zdaje sobie sprawę, iż interdyscyplinarne podejście do profilaktyki i leczenia osób z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, uwzględniające oddziaływania fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, w tym psychologiczne, jest niezbędne, by zoptymalizować zasoby zdrowotne osób chorych.

Monografia Agnieszki Radzimińskiej (…) dobrze wpisuje się w nurt poszukiwań efektywnych form interdyscyplinarnego podejścia do choroby, jak i samych chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan

Wykaz skrótów użytych w pracy / 9
Wstęp / 11

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne badań / 13
1.1. Nietrzymanie moczu – zagadnienia podstawowe / 13
1.1.1. Epidemiologia / 13
1.1.2. Klasyfikacja / 14
1.1.3. Etiopatogeneza wysiłkowego nietrzymania moczu / 15
1.1.4. Diagnostyka / 18
1.2. Leczenie nietrzymania moczu / 20
1.2.1. Leczenie zachowawcze / 20
1.2.2. Leczenie operacyjne / 24
1.3. Wskaźniki efektywności leczenia nietrzymania moczu / 24
1.3.1. Stopień nasilenia nietrzymania moczu / 24
1.3.2. Parametry biochemiczne / 25
1.3.4. Wskaźnik masy ciała / 29
1.3.5. Aspekty psychospołeczne / 30

Rozdział 2. Metodologiczne podstawy badań / 35
2.1. Założenia i cel pracy / 35
2.2. Model badań / 35
2.3. Pytania i hipotezy badawcze / 38
2.4. Grupa badana / 41
2.5. Program ćwiczeń eksperymentalnych / 42
2.6. Metody oceny efektów terapii / 72
2.7. Metody statystyczne / 78

Rozdział 3. Wyniki / 79
3.1. Wyniki wszystkich badanych zmiennych przed terapią i po terapii / 79
3.1.1. Zmiany nasilenia nietrzymania moczu (RUIS) – wyniki przed terapią i po terapii / 79
3.1.2. Zmiany wyników biochemicznych przed terapią i po terapii / 83
3.1.3. Zmiany wskaźnika masy ciała – przed terapią i po terapii / 88
3.1.4. Zmiany nasilenia zmiennych oceniających aspekty psychospołeczne / 89
3.1.4.1. Zmiany nasilenia samooceny (SES) – wyniki przed terapią i po terapii / 89
3.1.4.2. Zmiany w nasileniu poczucia własnej skuteczności (GSES) – wyniki przed terapią i po terapii / 91
3.1.4.3. Zmiany w nasileniu objawów zespołu depresyjnego mierzonego BDI-II – wyniki przed terapią i po terapii / 92
3.1.4.4. Zmiany wskaźników jakości życia (KHQ) – wyniki przed terapią i po terapii / 94
3.2. Korelacja między badanymi zmiennymi / 105
3.2.1. Korelacja wyników stopnia nasilenia nietrzymania moczu i parametrów biochemicznych / 105
3.2.1.1. Korelacja wyników RUIS i koncentracji miostatyny po terapii / 105
3.2.1.2. Korelacja wyników RUIS i koncentracji iryzyny po terapii / 106
3.2.1.3. Korelacja wyników RUIS i koncentracji kortyzolu po terapii / 107
3.2.1.4. Korelacja wyników RUIS i koncentracji testosteronu po terapii / 108
3.2.2. Korelacja wyników stopnia nasilenia nietrzymania moczu i wskaźnika masy ciała / 109
3.2.3. Korelacja wyników stopnia nasilenia moczu i zmiennych oceniających funkcjonowanie psychospołeczne u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu / 110
3.2.3.1. Korelacja wyników RUIS i SES po terapii / 111
3.2.3.2. Korelacja wyników RUIS i GSES po terapii / 112
3.2.3.3. Korelacja wyników RUIS i BDI II po terapii / 113
3.2.3.4. Korelacja wyników RUIS i KHQ po terapii / 114
3.2.4. Korelacja wyników parametrów biochemicznych i wskaźnika masy ciała / 122
3.3. Analiza regresji / 131

Rozdział 4. Dyskusja i wnioski / 134
4.1. Stopień nasilenia nietrzymania moczu / 134
4.2. Parametry biochemiczne / 135
4.3. Wskaźnik masy ciała / 140
4.4. Aspekty psychospołeczne / 141

Piśmiennictwo / 149
Spis tabel / 174
Spis rycin / 177
Spis fotografii / 180
Streszczenie / 183
Summary / 185

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Radzimińska

    Specjalista fizjoterapii. Studia magisterskie ukończyła w 2003 roku na Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2009 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pełni funkcję p.o. kierownika w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce skuteczności różnych form fizjoterapii w leczeniu chorób narządu ruchu oraz na możliwościach wykorzystania fizjoterapii w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum