Justyna Kłobukowska

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4258-4
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Justyna Kłobukowska

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju

Kategoria produktu:

Monografia przedstawia społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako proces biorący pod uwagę kryteria ekologiczne, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Zamierzeniem autorki jest poszerzenie wiedzy Czytelnika na ten temat o czynniki mające wpływ na rozwój tego kierunku inwestowania na polskim rynku kapitałowym. Proponowane w monografii ujęcie tematyki jest szerokie. Z jednej strony odnosi się do historii tego procesu, z drugiej wskazuje aktualne trendy na poszczególnych rynkach międzynarodowych z uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

Tematyka poruszana w monografii wiąże się z wyraźnym trendem na międzynarodowym rynku kapitałowym związanym z inwestowaniem opartym na kryteriach pozafinansowych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W przystępny sposób zaprezentowano teoretyczną koncepcję społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz usystematyzowano kwestie terminologiczne. Zamieszczono przegląd najważniejszych rynków światowych wpisujących się w tę tendencję. Na podstawie dwóch autorskich badań empirycznych wieloaspektowo przeanalizowano stan oraz perspektywy rozwoju opisywanego procesu w Polsce.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako koncepcja teoretyczna i proces inwestycyjny / 14
1.1. Geneza i istota społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 14
1.1.1. Historia społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 14
1.1.2. Pozaekonomiczne fi lary społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 17
1.1.3. Ekonomiczne wymiary społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 26
1.2. Pojęcie, strategie i rodzaje społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 30
1.2.1. Definiowanie społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 30
1.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie wobec strategii inwestycyjnych / 35
1.2.3. Rodzaje społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 49

Rozdział 2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na międzynarodowym rynku finansowym / 52
2.1. Globalne inicjatywy i międzynarodowe organizacje finansowe na rzecz społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 52
2.1.1. United Nation Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), Principles for Responsible Investment (PRI) oraz Equator Principles Financial Institutions jako główne platform promujące uwzględnianie czynników ESG wśród instytucji finansowych / 52
2.1.2. Ponadnarodowe fora promujące społecznie odpowiedzialne inwestowanie / 57
2.1.3. Grupa Banku Światowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny i ich oferta społecznie odpowiedzialnych produktów finansowych / 62
2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na głównych międzynarodowych rynkach finansowych / 68
2.2.1. Globalny rynek społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 68
2.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku w Stanach Zjednoczonych / 70
2.2.3. Europejski rynek inwestowania społecznie odpowiedzialnego / 75

Rozdział 3. Rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania na polskim rynku kapitałowym / 82
3.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce jako podstawa społecznej odpowiedzialności rynku kapitałowego / 82
3.1.1. Historia społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / 82
3.1.2. Zaangażowanie przedsiębiorstw w Polsce we wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu / 87
3.2. Wartość rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce i jego uczestnicy / 91
3.3. Inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w procesie wdrażania zasad CSR na polskim rynku kapitałowym / 101
3.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako promotor dobrych praktyk / 101
3.3.2. RESPECT Index – pierwszy w Polsce indeks giełdowy spółek społecznie odpowiedzialnych / 105
3.3.3. Społeczna odpowiedzialność spółek spoza RESPECT Index i ich znaczenie dla rozwoju SRI na polskim rynku kapitałowym / 120

Rozdział 4. Stan i perspektywy rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce z punktu widzenia spółek notowanych na GPW w Warszawie / 125
4.1. Koncepcja i metodyka badania „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce w opinii spółek notowanych na GPW w Warszawie” / 125
4.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce w opinii spółek notowanych na GPW w Warszawie – wyniki badania / 130
4.2.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu a inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce z punktu widzenia spółek / 130
4.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie oraz RESPECT Index na rynku kapitałowym w Polsce z perspektywy spółek notowanych na GPW w Warszawie / 140

Rozdział 5. Stan i perspektywy rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce w opinii ekspertów rynku finansowego i społecznej odpowiedzialności biznesu / 146
5.1. Koncepcja i metodyka badania „Stan i perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce” / 146
5.2. Czynniki stymulujące i destymulujące rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce – wyniki badania / 150
5.2.1. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku finansowym w Polsce według ekspertów / 150
5.2.2. Perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce w opinii ekspertów / 156

Zakończenie / 169
Bibliografia / 177
Spis schematów / 191
Spis tabel / 192
Spis wykresów / 194

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Justyna Kłobukowska

    Doktor nauk ekonomicznych, praktyk biznesu oraz wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami przedsiębiorstw i rynkiem finansowym. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe. Praca dyplomowa pt. „Odwrócony kredyt hipoteczny – kapitał pozyskany z nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy dla Polski” została uznana za najlepszą pracę magisterską w 2012 r. w konkursie im. Jerzego Kląskały zorganizowanego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Z kolei rozprawa doktorska pt. „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce” otrzymała drugą nagrodę w XIII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w 2018 r. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu w finansach, rachunkowości danych niefinansowych oraz finansów behawioralnych. Prelegentka na wielu krajowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum