• Strona główna
  • Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku

Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4350-5
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
615
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

80,00 zł

miękka

Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku

„Podstawowym atutem recenzowanej książki jest to, że obszernie i metodami stricte naukowymi (co dotąd nie było regułą) opisano w niej wciąż mało rozpoznane i pod pewnymi względami ulotne zjawisko archiwów społecznych. Nowością wnoszoną przez recenzowaną pracę, widoczną na tle innych polskich opracowań odwołujących się do tej poruszanej od kilku lat problematyki, jest zawarta w niej systematyczna i dokładna charakterystyka szeregu społecznych inicjatyw dokumentacyjnych, oparta na niestosowanym u nas na tym gruncie modelu badawczym wielokrotnego studium przypadku. […]. Sądzę, że tego rodzaju podejście badawcze znajdzie nie tylko uznanie, lecz będzie też wzorcem postępowania naukowego w badaniach nad pokrewną tematyką. Autorka skromnie deklaruje, że jej książka nie ma na celu zmieniania porządku świata (w dziedzinie archiwalnej). Mimo tych słów książka może ów porządek zmienić, choćby dlatego, że w chwili obecnej można o niej myśleć w kategoriach dzieła mogącego pretendować do miana pierwszego monograficznego opracowania zagadnienia archiwów społecznych w Polsce.”

Z recenzji dr. Tomasza Czarnoty (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wstęp / 9
1. Komentarz do tytułu i konstrukcji pracy / 9
2. Powody zainteresowania zjawiskiem / 12
3. Cel pracy / 28
4. Pytania badawcze i zakres badania / 31

Rozdział I. Termin „archiwum społeczne” / 37

Rozdział II. Dotychczasowe badania archiwów społecznych / 69

Rozdział III. Teoria i metodologia / 93
1. Paradygmat i podejście badawcze / 93
2. Strategia badawcza / 99
3. Gromadzenie danych / 112
4. Analiza danych / 131
5. Badanie pilotażowe / 139
6. Problemy i wyzwania / 143

Rozdział IV. Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl / 151

Rozdział V. Bronowickie Archiwum Społeczne / 185

Rozdział VI. Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego / 227

Rozdział VII. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek / 289

Rozdział VIII. Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” / 373

Rozdział IX. Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej / 417

Rozdział X. Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii / 461

Rozdział XI. Klub Historyczny LGBTQIA Fem / 533

Rozdział XII. Analiza łączna studiów przypadków / 561
1. Lokalność, początki i cele archiwów społecznych / 562
2. Siedziby archiwów społecznych i przechowywanie zasobu archiwalnego / 568
3. Charakter zasobu archiwów społecznych oraz sposoby jego gromadzenia / 570
4. Opracowanie zasobu archiwów społecznych / 573
5. Udostępnianie zasobu archiwalnego i działalność publiczna archiwów społecznych / 576
6. Współpraca z otoczeniem / 580
7. Finansowanie / 581
8. Osoby zaangażowane w tworzenie archiwów społecznych / 582
9. Problemy / 583
10. Plany na przyszłość i los zasobów w przypadku likwidacji organizacji / 585
11. Ruch archiwistyki społecznej / 587
12. Ocena znaczenia archiwów społecznych / 588
13. Stabilność archiwów społecznych / 590

Podsumowanie / 593
Bibliografia / 599

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Magdalena Wiśniewska-Drewniak

    Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz uzyskała tytuł doktora w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych. Od 2018 r. pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W latach 2016−2019 była kierowniczką grantu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku”. Jest autorką licznych artykułów i referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, zwłaszcza na temat archiwów społecznych. Jej zainteresowania naukowe to: archiwa oddolne i niezależne, teoria archiwalna, nowe trendy w badaniu dziedziny archiwalnej. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9119-1372.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum