Dorota Górecka, Łukasz Brzezicki, Katarzyna Miszczyńska, Tomasz Piontek, Artur Prędki

W poszukiwaniu efektywności

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4674-2
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
116
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,80 zł

miękka

Dorota Górecka, Łukasz Brzezicki, Katarzyna Miszczyńska, Tomasz Piontek, Artur Prędki

W poszukiwaniu efektywności

Efektywny czy nieefektywny – oto jest pytanie… Słowo „efektywność” jest dziś stale powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki. Efektywność stanowi atrybut działania każdej jednostki, a jej badanie związane jest z poszukiwaniem sposobów optymalnej alokacji zasobów. Efektywność urosła obecnie do rangi imperatywu wyznaczającego kryteria podejmowanych decyzji, a paradygmat efektywności leży u podstaw współczesnych nauk ekonomicznych. Powszechność stosowania tego terminu pokazuje jednak istnienie szerokiego wachlarza możliwości jego rozumienia i interpretowania, a nawet występowanie różnic koncepcyjnych odnoszących się do jego istoty – można powiedzieć, że efektywność jest pojęciem wielowymiarowym, niejednoznacznym i złożonym. W swoich poszukiwaniach dotyczących efektywności autorzy książki starają się zaprezentować różne punkty widzenia i przedstawić różne metody jej pomiaru, koncentrują się przy tym jednak na jej praktycznym ujęciu w sferze publicznej: w szkolnictwie wyższym i ochronie zdrowia.

Czym jest zatem efektywność? Czy dana jednostka – szkoła wyższa bądź szpital – jest efektywna, czy też nie? W jaki sposób wybrać efektywne rozwiązanie informatyczne dla uczelni publicznej? Na takie między innymi pytania znajdą Państwo odpowiedź na kartach tej książki. Zapraszamy do lektury.

Przedmowa / 9
Wstęp / 11

Rozdział 1
O efektywności słów kilka / 15
Wprowadzenie / 15
1. Efektywność i jej interpretacje / 18
2. Efektywność statyczna, dynamiczna, mikro- i makroekonomiczna / 24
Podsumowanie / 30

Rozdział 2
Oszacowanie efektywności kosztowej publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce / 33
Wprowadzenie / 33
1. Przegląd literatury / 36
2. Metody badawcze / 38
2.1. Wstęp metodyczny / 38
2.2. Metoda DEA / 39
2.3. Metoda SFA / 41
3. Badanie empiryczne / 44
Podsumowanie / 51

Rozdział 3
Zastosowanie metody AHP do oceny efektywności funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce / 53
Wprowadzenie / 53
1. Efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia / 55
2. Metodologia i dane / 57
2.1. Dane źródłowe / 57
2.2. Implementacja Zbilansowanej Karty Wyników w analizie efektywności jednostek ochrony zdrowia za pomocą metody AHP / 63
3. Wyniki i dyskusja / 66
3.1. Pozycja rankingowa a organ założycielski / 67
3.2. Pozycja rankingowa a specjalizacja szpitala / 68
3.3. Pozycja rankingowa a lokalizacja przestrzenna / 70
Podsumowanie / 71

Rozdział 4
Zastosowanie metod wielokryterialnych w procesie wyboru efektywnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią / 73
Wprowadzenie / 73
1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wybór systemu informatycznego – analiza przypadku / 76
2. Zastosowanie metod wielokryterialnych / 88
Podsumowanie / 94
Zakończenie / 97
Literatura / 99
Informacja o autorach / 113

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum