Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Paweł Iwański, Krzysztof Krukowski

Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4485-4
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Paweł Iwański, Krzysztof Krukowski

Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria produktu:

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej (OZE) w krajowej gospodarce energetycznej wpływa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa. Sprzyja dywersyfikacji sektora energetycznego, zmniejszając uzależnienie od dostawców paliw kopalnych. Dzięki powszechności OZE ten rodzaj energetyki może przyjmować formę rozproszoną i rozwiązywać problemy obszarów cierpiących na deficyt energii oraz tych, na których występują liczne przerwy w dostawach energii. Rozwój technologii przetwarzających odnawialne nośniki energii może w dalszej perspektywie doprowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji energii.

Celem pracy było opisanie stanu aktualnego energetyki odnawialnej w województwie warmińsko-mazurskim, oszacowanie potencjału technicznego OZE, jak i perspektyw rozwoju. Województwo posiada duży potencjał rozwojowy jeśli chodzi o biomasę, energetykę wiatrową i energetykę słoneczną. Warto jednak rozwijać każdy sektor energii odnawialnej, gdyż tylko miks OZE zapewni samowystarczalność energetyczną regionu.

Wprowadzenie / 9
Wybrane aspekty geograficzne województwa warmińsko-mazurskiego / 13

Biomasa / 19
1. Brykiety i pelety / 22
2. Rośliny energetyczne / 23
3. Biopaliwa ciekłe / 26
4. Biogaz / 27
5. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne na świecie / 31
6. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce / 32
7. Przykłady wykorzystania biomasy na cele energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim / 33
8. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 49
9. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z sadów / 51
10. Ilość energii z nadwyżek słomy / 52
11. Ilość energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 53
12. Ilość energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach oraz 5% powierzchni uprawnej / 54
13. Ilość energii z biogazu z odpadów rolniczych i spożywczych / 56
13.1. Ilość energii z biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 56
13.2. Ilość energii z biogazu składowiskowego / 57
13.3. Ilość energii z biogazu na oczyszczalniach ścieków / 58
13.4. Produkcja biogazu z odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego / 59
14. Łączna ilość bioenergii / 61
15. Analiza SWOT bioenergii / 62
15.1. Mocne strony / 64
15.2. Słabe strony / 65
15.3. Szanse / 66
15.4. Zagrożenia / 67

Energetyka wodna / 69
1. Hydroenergetyka na świecie / 73
2. Hydroenergetyka w Polsce / 74
3. Hydroenergetyka w województwie warmińsko-mazurskim / 76
4. Ilość energii z hydroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 84
5. Analiza SWOT hydroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 86
5.1. Mocne strony / 86
5.2. Słabe strony / 87
5.3. Szanse / 88
5.4. Zagrożenia / 89

Energetyka wiatrowa / 91
1. Aeroenergetyka na świecie / 95
2. Aeroenergetyka w Polsce / 96
3. Aeroenergetyka wiatrowa w województwie warmińsko-mazurskim / 99
4. Ilość energii z aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 102
4.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 2150 m / 103
4.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 2150 m / 103
4.3. Lasy wraz z buforem 200 m / 104
4.4. Wody powierzchniowe wraz z buforem 90 m / 105
4.5. Infrastruktura wraz z buforem 90 m / 105
4.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 106
4.7. Metodyka obliczania ilości energii z aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 107
5. Analiza SWOT aeroenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 108
5.1. Mocne strony / 109
5.2. Słabe strony / 110
5.3. Szanse / 111
5.4. Zagrożenia / 111

Energetyka słoneczna / 113
1. Energetyka słoneczna na świecie / 114
2. Energetyka słoneczna w Polsce / 116
3. Energetyka słoneczna w województwie warmińsko-mazurskim / 118
4. Ilość energii z helioenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 123
4.1. Dachy / 123
4.2. Nieużytki / 124
4.3. Drogi / 124
5. Analiza SWOT helioenergetyki w województwie warmińsko-mazurskim / 125
5.1. Mocne strony / 126
5.2. Słabe strony / 127
5.3. Szanse / 128
5.4. Zagrożenia / 130

Energetyka geotermalna / 131
1. Geotermia na świecie – stan aktualny / 134
2. Geotermia w Polsce – stan aktualny / 134
3. Geotermia w województwie warmińsko-mazurskim / 136
4. Pompy ciepła w województwie warmińsko-mazurskim / 137
5. Potencjał geotermii w województwie warmińsko-mazurskim / 138
6. Ilość energii z pomp ciepła / 139
6.1. Pompy ciepła w szkołach i przedszkolach / 139
6.2. Pompy ciepła w obiektach noclegowych / 140
6.3. Pompy ciepła w obiektach kultury / 140
6.4. Pompy ciepła w kościołach / 141
7. Analiza SWOT pomp ciepła w województwie warmińsko-mazurskim / 141
7.1. Mocne strony / 142
7.2. Słabe strony / 143
7.3. Szanse / 143
7.4. Zagrożenia / 144

Perspektywy i podsumowanie / 145
Literatura / 149

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum