• Strona główna
  • Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

Bartłomiej Chludziński

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4740-4
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4741-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4741-1

36,00 zł

miękka

Bartłomiej Chludziński

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Rozdział 1
Spory i podstawowe metody ich rozwiązywania / 17
1. Uwagi wstępne / 17
2. Konflikt a spór / 18
3. Spór administracyjny / 21
4. Opanowywanie sporów / 38
5. Alternatywne rozwiązywanie sporów / 46
5.1. Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów / 46
5.2. Tryby i formy alternatywnego rozwiązywania sporów / 50
5.3. Modele alternatywnego rozwiązywania sporów / 56
6. Wnioski / 71

Rozdział 2
Administracyjnoprawne uwarunkowania alternatywnego rozwiązywania sporów / 75
1. Uwagi wstępne / 75
2. Administracja publiczna / 76
2.1. Pojęcie administracji publicznej / 76
2.2. Cechy administracji publicznej / 80
2.3. Postacie i funkcje administracji publicznej / 89
2.4. Formy działania administracji publicznej / 90
3. Prawo administracyjne / 94
3.1. Pojęcie prawa administracyjnego / 94
3.2. Cechy prawa administracyjnego / 97
3.3. Stosowanie prawa administracyjnego / 99
3.4. Stosunek administracyjnoprawny / 103
4. Wnioski / 109

Rozdział 3
Przyczyny alternatywnego rozwiązywania sporów w administracji publicznej i prawie administracyjnym / 114
1. Uwagi wstępne / 114
2. Argumenty teoretyczne / 116
3. Argumenty praktyczne / 128
3.1. Czynniki społeczne / 128
3.2. Czynniki prakseologiczne / 137
3.3. Czynniki prawne / 142
4. Wnioski / 147

Rozdział 4
Alternatywne metody rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym / 150
1. Uwagi wstępne / 150
2. Postępowanie administracyjne / 154
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego / 162
3.1. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli / 164
3.2. Zasada wzbudzania zaufania obywateli do organów Państwa / 166
3.3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu Administracyjnym / 168
3.4. Zasada przekonywania / 169
3.5. Zasada szybkości i prostoty postępowania administracyjnego / 170
3.6. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych / 172
4. Instytucje procesowe służące rozwiązywaniu sporów w postępowaniu administracyjnym / 175
4.1. Ugoda administracyjna / 177
4.2. Rozprawa administracyjna / 187
4.3. Mediacja / 190
5. Wnioski / 198

Rozdział 5
Alternatywne metody rozwiązywania sporów w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 203
1. Uwagi wstępne / 203
2. Sądowoadministracyjny wymiar sprawiedliwości / 207
3. Mediacja sądowoadministracyjna / 216
4. Wnioski / 229

Podsumowanie / 232
Wykaz powołanej literatury / 237
Wykaz powołanych aktów prawnych / 262
Wykaz powołanych orzeczeń / 265

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum