• Strona główna
  • Efektywne zarządzanie konfliktem i stresem zawodowym w organizacji

Katarzyna Białczyk

Efektywne zarządzanie konfliktem i stresem zawodowym w organizacji

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5264-4
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
126
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5265-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5265-1

25,60 zł

miękka

Katarzyna Białczyk

Efektywne zarządzanie konfliktem i stresem zawodowym w organizacji

Prezentowana monografia dotyczy wybranych aspektów zarządzania konfliktem w organizacjach, w szczególności zarządzania stresem. Poruszono w niej problem odporności na stres uwarunkowanej czynnikami neurobiologicznymi i psychologicznymi – np. cechami temperamentu afektywnego, strategiami radzenia sobie ze stresem czy poziomem inteligencji emocjonalnej. W zarządzaniu konfliktem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, mogą one odgrywać kluczową rolę i decydować o kondycji całej organizacji. Zaprezentowano wyniki badań światowych oraz własnych autorki na przykładzie jednostek ochrony zdrowia i korporacji finansowych. Podkreślono znaczenie oddziaływań psychologicznych w zapobieganiu nadmiernej eskalacji konfliktu oraz negatywnym skutkom stresu w wymiarze indywidualnym i społecznym.


The presented monograph concerns selected aspects of conflict management in organizations, especially stress management. The discussed issues include the problem of resistance to stress conditioned by neurobiological and psychological factors, e.g., features of affective temperament, strategies for coping with stress, or the level of emotional intelligence. In conflict management, especially in crisis situations, these can play a key role and be a decisive factor when it comes to the condition of the entire organization. The results of global research and the author's research on the example of health care units and financial corporations were presented. The significance of psychological impact in preventing the escalation of conflicts and negative health effects on an individual and widespread scale was emphasized.

Rozdział I. WPROWADZENIE / 7

Rozdział II. STRES ZAWODOWY / 9
1. Pojęcie stresu / 9
2. Istota stresu zawodowego / 12

Rozdział III. STRES ZAWODOWY A SYTUACJE KRYZYSOWE / 19
1. Sytuacje kryzysowe / 19
2. Kryzys na rynkach finansowych a stres zawodowy pracowników sektora finansów / 21
3. Sytuacje kryzysowe a stres zawodowy pracowników ochrony zdrowia / 28

Rozdział IV. INDYWIDUALNE UWARUNKOWANIA ODPORNOŚCI NA STRES ZAWODOWY / 36
1. Percepcja stresu zawodowego / 36
2. Style radzenia sobie ze stresem / 38
3. Temperament afektywny a stres zawodowy / 45
4. Rola temperamentu afektywnego w percepcji stresu zawodowego / 55

Rozdział V. UWARUNKOWANIA STRESU ZAWODOWEGO U PRACOWNIKOW SEKTORA FINANSOWEGO / 62
1. Temperament afektywny a style radzenia sobie ze stresem / 63
2. Temperament afektywny a chorobowość i zachowania ryzykowne dla zdrowia / 69
3. Temperament afektywny a percepcja stresu zawodowego u pracowników sektora finansowego / 75
4. Czynniki różnicujące percepcję stresu / 79

Rozdział VI. ZARZĄDZANIE STRESEM W ORGANIZACJI / 85
1. Zarządzanie ryzykiem i konfliktem w organizacji / 85
2. Metody zarządzania konfliktem / 90
3. Predyspozycje osobowe w zarządzaniu konfliktem / 93
4. Metody prewencji stresu zawodowego / 102

PODSUMOWANIE / 113
BIBLIOGRAFIA / 114

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Katarzyna Białczyk

    jest adiunktem w Katedrze Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ma również doświadczenie w pracy w korporacjach finansowych. Naukowo zajmuje się problematyką zdrowia publicznego, w tym stresu zawodowego i jego skutków dla funkcjonowania pracowników i organizacji. Prowadzi szkolenia z zakresu stresu i wypalenia zawodowego oraz public relations dla jednostek ochrony zdrowia. Współpracuje z firmą MEDRISK w ramach projektów europejskich.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum