• Strona główna
  • Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Zenon Kozieł

Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1609-1
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
242
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

Twarda

Zenon Kozieł

Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danyc

Na wstępie, po ustosunkowaniu się do literatury i terminologii oraz charakterystyce wybranych, lecz zarazem typowych geokompozycji graficznych, podjęto próbę ich klasyfikacji, w drugiej zaś części opisano autorską metodę prezentacji rzeźby terenu, celem wzbogacenia zbioru metod kartograficznych, na których w mniejszym lub większym stopniu współczesna geografia wraz z innymi, nie tylko przyrodniczymi naukami. Pod pojęciem geokompozycja rozumiana jest każda techniczno-estetyczna kompozycja celowo dobranych i właściwie uporządkowanych elementów graficznych, dźwiękowych i sposobów prezentacji, jako zmiennych komponentów samoistnych lub współwystępujących ze sobą w różnych konfiguracjach, z możliwymi funkcjami interaktywnego modyfikowania treści a informujących o obiektach, procesach oraz zjawiskach społeczno-przyrodniczych zachodzących w geosferze. Celem prac eksperymentalnych realizowanych w ramach systemów informacji geograficznej było m.in. doprowadzenie do zapisu graficznego terenu, jako cyfrowego modelu danych. Utworzenie takiego modelu na kanwie geokompozycji legło u podstaw niniejszego opracowania.

Spis treści
Część pierwsza: GEOKOMPOZYCJE JAKO UJĘCIA WIDEOGRAFICZNE: Wstęp: Zakres treści * Cele pracy i zastosowane metody; Geokompozycje jako ujęcia wideograficzne a geokompozycyjne aspekty modelowania rzeźby terenu; Przegląd literatury: Wizualizacja * Modelowanie; Geokompozycja jako przykład ujęcia ikonicznego: Charakterystyka wybranych geokompozycji graficznych * Mapa geomorfologiczna jako szczególny rodzaj geokompozycji graficznej * Wideograficzna geokompozycja - Tatry; 5. Klasyfikacja geokompozycji; Część druga: GEOKOMPOZYCYJNE ASPEKTY MODELOWANIA RZEŹBY TERENU: Założenia ogólne; Formalne aspekty modelowania rzeźby terenu: Ułożenie, układ, opis, orientacja i proporcje legendy * Konwencja barwy * Konwencja kierunku oświetlenia; Techniczne aspekty modelowania rzeźby terenu: Wymagania sprzętowe * Standard druku czarno-białego * Rastrowy tryb zapisu danych i problematyka pól odniesienia * Wpływ przekształceń topologicznych na deformacje rastrowego trybu zapisu danych * Wpływ sposobu wizualizowania map na ich percepcję; Metodyczne aspekty modelowania rzeźby terenu: Wyjściowe warstwy tematyczne * Ukształtowanie Tatr w ujęciu zenitalnym * Ukształtowanie Tatr w ujęciach perspektywicznych * Wybrane izopowierzchnie na tle map i modeli Tatr * Geokompozycja wideograficzna na temat wybranych izopowierzchni Tatr * Interaktywne możliwości wyszukiwania izopowierzchni; Uwagi końcowe; Literatura; Wykaz źródeł ilustracji; Streszczenie

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum