• Strona główna
  • Chemia
  • Heterometaliczne związki koordynacyjne wybranych metali 3d elektronowych otrzymywane w oparciu o tris(szczawiano)chromian(III),

Grzegorz Wrzeszcz

Heterometaliczne związki koordynacyjne wybranych metali 3d elektronowych otrzymywane w oparciu o tris(szczawiano)chromian(III),

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1847-7
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
187
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,00 zł

Miękka

Grzegorz Wrzeszcz

Heterometaliczne związki koordynacyjne wybranych metali 3d elektronowych otrzymywane w oparciu o tris(szczawiano)chromian(III),

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia
Prace nad związkami wielordzeniowymi stanowią rosnący udział w bieżącej literaturze dotyczącej połączeń koordynacyjnych. Homo- i heteropolimetaliczne kompleksy stanowią przedmiot badań nieobcy przedstawicielom różnych dziedzin nauki, nie tylko chemii, ale i fizyki, biologii, farmacji, a nawet medycyny. To zainteresowanie wynika nie tylko z wyczerpywania się tematyki dotyczącej klasycznych związków typu wernerowskiego, ale przede wszystkim z możliwości podjęcia nowej problematyki, jaka pojawia się w tej grupie związków. W polu zainteresowań wielu badaczy pozostają również heterometaliczne pary jonowe oraz kompleksy o mieszanej wartościowości (ang. mixed-valence) i to nie tylko z powodów poznawczych. W grę wchodzi, bowiem aspekt utylitarny. Te pierwsze mogą dawać w wyniku rozkładu termicznego tlenkowe materiały ceramiczne lub przewodzące. Drugie niekiedy posiadają właściwości podobne do kompleksów heterordzeniowych. [...]

Jednak szczególnym zainteresowaniem cieszą się badania heterometalicznych związków koordynacyjnych zawierających mostkujące ligandy między tworzącymi je centrami metalicznymi.

Wzajemnie uzupełniająca się multidyscyplinarność badań związków wielordzeniowych kieruje się w stronę dwóch głównych ścieżek tematycznych. Chodzi tu po pierwsze o badania magnetycznych oddziaływań wymiennych między dwoma centrami, przeniesienia elektronu, czy też swoistych właściwości katalitycznych, które mogą się pojawić w tego typu związkach [...]. Najogólniej można określić ten nurt jako prowadzący do poszukiwania, a nawet projektowania i otrzymywania nowych materiałów. Druga ścieżka wynika z występowania podobnych układów w organizmach żywych. Centra takie występuj ą w metaloproteinach, przykładowo w oksydazie cytochromowej, dysmutazie ponadtlenkowej i wielu innych [...]. Heterometaliczne centra stanowią w nich miejsca aktywne, odpowiedzialne m.in. za przenoszenie elektronów, czy też wiązanie egzogennych molekuł. Dzięki temu metaloproteiny stanowią naturalne katalizatory.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum