• Strona główna
  • Technologia informatyczna, cz. 1. Skrypt przeznaczony dla studentów I roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Wiesława Osińska, Grzegorz Osiński

Technologia informatyczna, cz. 1. Skrypt przeznaczony dla studentów I roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-132-2-
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
89
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

6,00 zł

Wiesława Osińska, Grzegorz Osiński

Technologia informatyczna, cz. 1. Skrypt przeznaczony dla studentów I roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Wstęp

Skrypt Technologia Informatyczna. Część I przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku kierunku "Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa" wydziału Nauk Historycznych UMK. W swym założeniu niniejsza praca ma pomóc sprostać wymaganiom w zakresie podstawowej znajomości informatyki i obsługi komputera. Podręcznik zawiera również porady praktyczne, które mogą okazać się przydatne dla osób pracujących na domowym komputerze albo zamierzających go kupić.
Technologia Informatyczna (TI) jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Skuteczne poszukiwania tańszych i efektywniejszych rozwiązań w technologii elektronicznej powodują, że sprzęt szybko się zmienia, średnio co dwa lata pojawiają się nowe generacje komputerów. Ewolucje sprzętu i oprogramowania są wzajemnie powiązane. Systemy operacyjne są projektowane na podstawie architektury konkretnej generacji procesorów i odwrotnie, współczesne wersje oprogramowania wymagają nowych rozwiązań pamięci masowych (np. DVD). W związku z powyższym, czytelnicy powinni wziąć poprawkę, szczególnie studiując rozdział Hardware, że skrypt został wydrukowany w drugim kwartale 2001 roku. Niektóre fragmenty pracy dotyczą prognoz w TI, które być może w niedalekiej przyszłości zostaną zrealizowane albo zastąpione alternatywą dzisiaj jeszcze nieznaną.
Skrypt został podzielony na trzy rozdziały. Pierwszy, Hardware, dotyczy budowy komputera z punktu widzenia użytkownika oraz szkicuje tendencje rozwoju TI w epoce eksplozji Internetu. Potencjalni posiadacze PC znajdą tu praktyczne rady, na co należy zwracać uwagę przy zakupie sprzętu. Omawiane są także: metodyka zabezpieczenia przed wirusami, problemy autoryzacji oprogramowania i normy bezpiecznego użytkowania komputera. Fotografie składników i elementów zestawu komputerowego można obejrzeć w dodatku B.
Drugi rozdział, Software, poświęcony jest funkcjonującym na rynku systemom operacyjnym (SO). Podany został zwięzły opis funkcjonowania i właściwości większości z nich oraz zestawienie cech SO, zaczynając od DOS-a, kończąc na najmłodszym BeOS-ie. Kolorowe zrzuty ekranowe wymienionych w tym rozdziale systemów zostały umieszczone w dodatku C.
Trzeci rozdział pod nazwą Pracując w różnych systemach ma umożliwić studentom zdobycie lub uzupełnienie wiadomości z obsługi Unixa, DOS-a i Windows 9x. Najlepszym sposobem weryfikacji umiejętności mogą być zadania kontrolne. W ostatnim podrozdziale czytelnik spotka się z poradami dotyczącymi profesjonalnego używania najpopularniejszego dzisiaj edytora tekstu MS Word.
W pracy została podana terminologia specjalistyczna. Obok skrótów w nawiasach są podawane rozwinięcia angielskie. Nie powinno to jednak zniechęcać czytelników, wręcz przeciwnie, gdyż w epoce powszechnego dostępu do Intemetu terminy takie będą z pewnością powszechnie używane. Podręcznik zawiera jedynie pierwszą część kursu Technologia Informatyczna, która należy do programu zajęć pierwszego roku studiów. Planowana jest część druga, która zawierać ma opis obsługi dostępnych w pracowniach edytorów grafiki oraz zaawansowane metody zarządzania środowiskiem pracy użytkownika.

Spis treści

Hardware
Szybkie zmiany w informatyce (O Intemecie i komputerach * Historia komputerów * Tendencje przyszłości)
Bliżej problematyki sprzetowej (Budowa komputera * Poradnik kupującego * Komputery a zdrowie * Autoryzacja oprogramowania * Wirusy i programy antywirusowe)
Software
Systemy operacyjne (Przeznaczenie i funkcje * SO aktualnie)
Praca w różnych systemach
Podstawy użytkowania UNIX-a (Charakterystyka systemu plików * Prawa dostępu * Poszerzanie znajomości obsługi UNIX-a * Współpraca w sieci * Zadania kontrolne)
Powtórka DOS-a (Środowisko oraz jego obsługa * Zadania kontrolne)
Pilotowanie WINDOWS 98 (Bliżej systemu * WORD - Edytor Prawie Doskonały)
DODATEK A -Fraktale
DODATEK B -Sprzęt komputerowy
DODATEK C -Systemy operacyjne

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum