SKIP_TO
świat nauki świat nauki

NAUKI HUMANISTYCZNE

W "dzielnicach biedy"

Wikimedia

Recenzja książki Magdaleny Chułek pt. Jak wytwarzany jest slums? Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi
Książkę Magdaleny Chułek czyta się po prostu świetnie – nie sposób zacząć innymi słowami. Lekturę uznaję bowiem za niezwykle ciekawą, zakorzenioną w terenie, bliską doświadczeniu, a jednocześnie umiejętnie syntezującą zebrane w wyniku kilkuletnich badań terenowych dane, ugruntowaną w całym szeregu teorii i kontekstów. Autorka sprawnie przeprowadza nas przez problematykę wytwarzania slumsów jako przestrzeni fizycznej, topografii społecznej, szeregu dyskursów, tożsamości, narracji i strategii przetrwania, obejmujących np. „niechętną solidarność” (s. 244) czy wiedzę know-how, działanie in mtaa way, tj. „radzenie sobie na swój, lokalny sposób” (s. 117).
Pozycja „Jak wytwarzany jest slums?” została wydana w serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Magdalena Chułek jest antropolożką, a opisane w pozycji badania zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Autorka strukturyzuje wywód za pomocą dwóch głównych kategorii: „Genealogie: jak slums stał się slumsem?” oraz „Morfologie: praktykowanie struktur slumsu”. W poprzedzającym je dość zwięzłym „Wprowadzeniu” przedstawia ramy teoretyczne i metodologię badań, zaś w „Zakończeniu” – omawia wnioski, w których wyróżnia slumsy jako: 1) (wy)tworzone (stale podlegające mechanizmom reprodukcji, jako „splot licznych, często zniuansowanych relacji i zależności” [s. 348]), oraz: 2) (wy)trwałe (trwające w „stałej tymczasowości” [s. 88], stabilizowane zarówno przez decyzje mieszkańców, jak i przez politykę władz miasta czy organizacji pomocowych).
Zapraszamy do lektury całego tekstu recenzji autorstwa Anny Leśniewskiej: http://artpapier.com.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.