Jan Wiśniewski

Zeszyt Naukowy Doktorantów nr III. Abstrakty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1683-0
Publication year:
2004
Pages number:
36
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

7,00 zł

Jan Wiśniewski

Zeszyt Naukowy Doktorantów nr III. Abstrakty

Kategoria produktu:

Spis treści
Jan Wiśniewski: Od redaktora; Magdalena Dynus: Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego; Waldemar Glabiszewski: Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń majątkowych; Elwira Gross: Program Phare w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych; Sebastian Hyżyk: Value at Risk - koncepcja miary ryzyka rynkowego; Agnieszka Kręcicka: Internet jako nowy sposób komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw; Marcin Kuzel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przełomie wieków. Spojrzenie na rozmiar przepływów BIZ w skali globalnej w świetle raportów UNCTAD; Michał Moszyński: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Republice Federalnej Niemiec; Marcin Mościcki: Proces konsolidacji banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce w latach 2000-2001; Ewa Mura-Pancerzyńska: Historia rozwoju przemysłu farmaceutycznego i rynku dystrybucji leków; Joanna Muszyńska: Analiza poziomu życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski w roku 1999; Marcin Nitka: Przedmiot i zakres czynności przedsiębiorstwa maklerskiego w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Marzena Piotrowska-Trybull: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami okołobiznesowymi w regionie kujawsko-pomorskim; Michał Polasik: Modele organizacji bankowości internetowej; Iwona Sobczak: Polityka transportowa w Unii Europejskiej i Polsce; Waldemar Turski: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniu zróżnicowania sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa kujawsko-pomorskiego; Renata Warsocka: Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na Ukrainie; Małgorzata Żenkiewicz: Miejsce i znaczenie projektów celowych w systemie finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum