• Home
  • Historia sztuki
  • Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Elżbieta Pilecka

Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
82-231-1810-8
Publication year:
2005
Pages number:
380
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

55,00 zł

Elżbieta Pilecka

Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Kategoria produktu:

Spis treści
Uzasadnienie podjęcia tematu; Dwory Artusa w miastach pruskich w ujęciu dotychczasowej literatury. Krytyczny przegląd ze wskazaniem nowych aspektów i niedostrzeganych możliwości badań; Dzieje Dworów Artusa w miastach pruskich na przełomie XIII/XIV,wXIV i XV wieku (Dzieje Dworów Artusa na przełomie XIII/XIV wieku * Dzieje Dworów Artusa w XIV wieku * Dzieje Dworów Artusa w XV wieku); Modele i rodowody Dworów Artusa - domów spotkań społeczności miejskiej (Modele i rodowody najstarszych domów spotkań obcych kupców i społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa (przełom XIII/XIV w.) * Modele i rodowody czternastowiecznych domów spotkań określonych grup społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa * Modele i rodowody piętnastowiecznych domów spotkań społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa); Sens i ikonika późnośredniowiecznych Dworów Artusa; Zakończenie; Aneks. Katalog Dworów Artusa w miastach pruskich w okresie średniowiecza (Hasła katalogowe * Braniewo * Chełmno * Elbląg * Gdańsk * Królewiec * Malbork * Rewal * Ryga * Stralsund * Toruń); Wykaz literatury wykorzystanej w pracy; Spis ilustracji; Zusammenfassung; Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum