• Home
  • Historia sztuki
  • Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Elżbieta Pilecka

Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
82-231-1810-8
Publication year:
2005
Pages number:
380
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

55,00 zł

Elżbieta Pilecka

Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Kategoria produktu:

Spis treści
Uzasadnienie podjęcia tematu; Dwory Artusa w miastach pruskich w ujęciu dotychczasowej literatury. Krytyczny przegląd ze wskazaniem nowych aspektów i niedostrzeganych możliwości badań; Dzieje Dworów Artusa w miastach pruskich na przełomie XIII/XIV,wXIV i XV wieku (Dzieje Dworów Artusa na przełomie XIII/XIV wieku * Dzieje Dworów Artusa w XIV wieku * Dzieje Dworów Artusa w XV wieku); Modele i rodowody Dworów Artusa - domów spotkań społeczności miejskiej (Modele i rodowody najstarszych domów spotkań obcych kupców i społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa (przełom XIII/XIV w.) * Modele i rodowody czternastowiecznych domów spotkań określonych grup społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa * Modele i rodowody piętnastowiecznych domów spotkań społeczności miejskiej, zwanych na terenie Prus Dworami Artusa); Sens i ikonika późnośredniowiecznych Dworów Artusa; Zakończenie; Aneks. Katalog Dworów Artusa w miastach pruskich w okresie średniowiecza (Hasła katalogowe * Braniewo * Chełmno * Elbląg * Gdańsk * Królewiec * Malbork * Rewal * Ryga * Stralsund * Toruń); Wykaz literatury wykorzystanej w pracy; Spis ilustracji; Zusammenfassung; Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum