• Home
  • Historia sztuki
  • Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku

Jacek Tylicki

Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1856-6
Publication year:
2005
Pages number:
349
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

86,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Jacek Tylicki

Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku

Kategoria produktu:

Sztuka rysunku i miniatury to temat mało znany poza wąskim gronem specjalistów. Te pełne uroku, najbardziej osobiste formy wypowiedzi artystycznej były przed czterystu laty obficie praktykowane w Gdańsku - najbogatszym i najżywszym kulturalnie ośrodku miejskim dawnej Rzeczypospolitej. Opracowanie niniejsze, będące rezultatem wieloletnich poszukiwań badawczych, jest pierwszą próbą zebrania dorobku gdańskich rysowników "złotego wieku" miasta w całość; niektóre z prezentowanych tu dzieł nie były też nigdy wcześnie publikowane.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o miejsce rysowników z bałtyckiej metropolii w panoramie ówczesnej sztuki europejskiej, w niektórych aspektach bynajmniej niepoślednie, autor prezentuje różnorodność tematyczną i formalną ich zachowanych prac, zakorzenionych w niemiecko-niderlandzkiej tradycji artystycznej.

 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za najlepszą książkę akademicką wydaną przez wydawnictwo uczelniane (2005)

Wstęp; Tło historyczno-artystyczne; Przedstawienia typu storia; Prace moralistyczne i alegoryczne; Figuralne studia naturalistyczne i sceny rodzajowe; Portrety; Studia animalistyczne; Pejzaże; Projekty złotnicze i architektoniczne; Podsumowanie (Gatunki i tematy * Technika * Funkcja * Wpływy artystyczne * Rola poszczególnych twórców * Ranga wczesnonowożytnego rysunku gdańskiego w kontekście Europy Środkowej); Przypisy (Wstęp * Tło historyczno-artystyczne * Przedstawienia typu storia * Prace moralistyczne i alegoryczne * Figuralne studia naturalistyczne i sceny rodzajowe * Portrety * Studia animalistyczne * Pejzaże * Projekty złotnicze i architektoniczne * Podsumowanie); Aneks. Biogramy artystów i szczegółowy wykaz uwzględnionych prac; Bibliografia (Źródła * Źródła drukowane * Leksykony * Katalogi zasobów * Katalogi wystaw * Katalogi aukcyjne * Przewodniki * Pozostałe publikacje); Spis ilustracji; Indeks osób; Indeks geograficzny; Drawing in Gdańsk in the last quarter of 16th and first half of the 17th Century. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum