Civitas Schinesghe cum pertinentiis

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-161-3-
Publication year:
2003
Pages number:
160
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

Miękka

Civitas Schinesghe cum pertinentiis

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp (Wojciech Chudziak); Gerard Labuda: Stan dyskusji nad dokumentem Dagome iudex i państwem Schinesghe; Lech Leciejewicz: Polska Piastów krajem łacińskiej Europy; Zofia Kurnatowska: Proces formowania się "państwa gnieźnieńskiego"; Sławomir Moździoch: Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych - crambe bis cocta? Marek Dulinicz: Mazowsze we wczesnym średniowieczu. Jego związki z "państwem gnieźnieńskim"; Andrzej Buko: Ziemia sandomierska w początkach państwa polskiego; Michał Parczewski: Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej

Ze wstępu
Wciąż aktualny pozostaje [...] problem konfrontacji wymowy źródeł archeologicznych i pisanych, z których najczęściej przytaczany jest w literaturze przedmiotu dokument Dagome iudex, zawierający stosunkowo szczegółowy, choć niestety niejednoznaczny w przekazie, opis granic tytułowego w niniejszej publikacji civitas Schinesghe cum pertmentiis. Tej kwestii poświęcono również cykl wykładów dydaktyczno-naukowych, które odbyły się w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od listopada 2001 do maja 2002 roku. Oddany do rąk Czytelników tom zawiera zatem siedem artykułów o treści w różnym stopniu przetworzonej w stosunku do pierwowzorów, jakie stanowiły wygłoszone wykłady. Tom otwiera praca profesora Gerarda Labudy, który przedstawił aktualny stan dyskusji prowadzonej nad dokumentem Dagome iudex. Można powiedzieć, że stanowi ona dobry punkt odniesienia w lekturze opracowań przygotowanych przez wybitnych przedstawicieli naszej dyscypliny badawczej. Wbrew pozorom niniejsza publikacja nie jest jednak skierowana wyłącznie do studentów archeologii i historii. Znaleźć w niej można bowiem wiele tez i domysłów sformułowanych na podstawie analizy źródeł archeologicznych, które naszym zdaniem wnoszą dość dużo nowego do dyskusji nad zagadnieniem początków państwa polskiego.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum