SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

Rok wydania:2024 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:580 ISBN:978-83-231-5334-4 eISBN:978-83-231-5335-1 DOI:10.12775/978-83-231-5335-1
OPIS Podróż do świata, który już nie istnieje. Ale na cóż mamy wyobraźnię? Romantyzm w czystej postaci. Oto amerykański wędrowiec po starej Anglii pełnej historycznych pamiątek, wiejskich kościołów, ogrodów i ekscentryków jest naszym przewodnikiem, współczesnym cicerone, który intryguje opowieściami, legendami i porównaniami z przemianami w rodzinnym kraju: stare w świetle nowego, tradycyjne w tyglu nowoczesnego. Z wyszlifowanym szkiełkiem i z wnikliwym okiem pana Irvinga-Crayona przechadzamy się i dziwimy na każdym kroku. Bez afektacji, bez patosu, bez górnolotnych idei. I tęsknimy za światem, co przeminął. Jakże tęsknimy.

Wstęp i przekład z języka angielskiego: Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski
Współpraca: Ludwik Jasiński
Objaśnienia: Agnieszka Markuszewska

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski 
Historyk literatury i edytor, pracuje w Katedrze Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK, autor książek: "Działalność  krytyczna Maurycego Mochnackiego" (1994), "Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk" (1999), "Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie" (2000; 2 wyd. - 2004), "Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce" (2001), "Henryk Elzenberg
i literatura" (2003), "Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia" (2010), ,,Romantyczne sfery muzykalne" (2010); redaktor naukowy tomów zbiorowych: "Polska krytyka literacka w XIX w." (2005), "Z warsztatu edytora dzieł romantyków" (2008), "Rozmaitości warsztatowe" (2010), "Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej"; redaktor naukowy "Dzieł zebranych" Zygmunta Krasińskiego (2017). Twórca i Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie"; ponadto autor wielu rozpraw, artykułów, recenzji i szkiców krytycznoliterackich. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UMK.

dr Agnieszka Markuszewska 
Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor oraz koordynator projektów edytorskich (w tym m.in. serii Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) w Wydawnictwie Naukowym UMK. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych dziewiętnastowiecznej epistolografii i problematyce tekstologiczno-edytorskiej drukowanych w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych.
W ramach nowego wydania Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego opracowała tomy Małe formy narracyjne (razem z D. Kulczycką) i Proza poetycka (dwie części) oraz jako suplement do tej edycji tom korespondencji literackiej. Współzałożycielka i redaktor naczelna czasopisma filologicznego „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”. Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.