• Home
  • Pedagogika
  • Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne

Tadeusz Kluz

Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1805-1
Publication year:
2005
Pages number:
180
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

Tadeusz Kluz

Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie; Młodzież w świecie przemian; Pojęcie percepcji społecznej (Wprowadzenie * Procesy percepcji społecznej * Atrybucja w postrzeganiu społecznym * Procesy ewaluacji zjawisk społecznych); Zachowania dewiacyjne w świetle wybranych teorii (Wprowadzenie * Pojęcie niedostosowania społecznego * Socjologiczne teorie zachowania dewiacyjnego * Psychologiczne interpretacje zachowania dewiacyjnego); Założenia metodologiczne badań własnych (Cele, problematyka badań i hipotezy badawcze * Metoda badań i techniki badawcze * Opis badanych osób, terenu i organizacji badań * Opracowanie statystyczne danych empirycznych); Psychopedagogiczna analiza postrzegania przez młodzież zachowań dewiacyjnych (Wprowadzenie * Moralne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Poznawcze aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Emocjonalne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Atrybucyjne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych); Struktura wartości preferowanych przez młodzież a percepcja zachowań dewiacyjnych (Wprowadzenie * Preferencje wartości konformistycznych a ocena zachowań dewiacyjnych młodzieży * Treściowe aspekty wartości a percepcja zachowań dewiacyjnych młodzieży); Lęk jako determinanta percepcji zachowań dewiacyjnych młodzieży (Wprowadzenie * Moralna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Poznawcza ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Emocjonalna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Atrybucyjna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku); Zakończenie (Ocena moralna * Ocena poznawcza * Ocena emocjonalna * Ocena atrybucyjna * Wartości konformistyczne * Aspiracje życiowe młodzieży * Lęk a postrzeganie zachowań dewiacyjnych młodzieży); Bibliografia; Deviationist behaviours of youth in the peers' perception. Psychological-pedagogical study. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum