SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne

autorzy: Tadeusz Kluz
Rok wydania:2005 Liczba stron:180 ISBN:83-231-1805-1
OPIS

Spis treści
Wprowadzenie; Młodzież w świecie przemian; Pojęcie percepcji społecznej (Wprowadzenie * Procesy percepcji społecznej * Atrybucja w postrzeganiu społecznym * Procesy ewaluacji zjawisk społecznych); Zachowania dewiacyjne w świetle wybranych teorii (Wprowadzenie * Pojęcie niedostosowania społecznego * Socjologiczne teorie zachowania dewiacyjnego * Psychologiczne interpretacje zachowania dewiacyjnego); Założenia metodologiczne badań własnych (Cele, problematyka badań i hipotezy badawcze * Metoda badań i techniki badawcze * Opis badanych osób, terenu i organizacji badań * Opracowanie statystyczne danych empirycznych); Psychopedagogiczna analiza postrzegania przez młodzież zachowań dewiacyjnych (Wprowadzenie * Moralne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Poznawcze aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Emocjonalne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych * Atrybucyjne aspekty percepcji zachowań dewiacyjnych); Struktura wartości preferowanych przez młodzież a percepcja zachowań dewiacyjnych (Wprowadzenie * Preferencje wartości konformistycznych a ocena zachowań dewiacyjnych młodzieży * Treściowe aspekty wartości a percepcja zachowań dewiacyjnych młodzieży); Lęk jako determinanta percepcji zachowań dewiacyjnych młodzieży (Wprowadzenie * Moralna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Poznawcza ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Emocjonalna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku * Atrybucyjna ocena zachowań dewiacyjnych a poziom lęku); Zakończenie (Ocena moralna * Ocena poznawcza * Ocena emocjonalna * Ocena atrybucyjna * Wartości konformistyczne * Aspiracje życiowe młodzieży * Lęk a postrzeganie zachowań dewiacyjnych młodzieży); Bibliografia; Deviationist behaviours of youth in the peers' perception. Psychological-pedagogical study. Summary

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.