• Home
  • Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie

Leszek Dziawgo

Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1814-0
Publication year:
2005
Pages number:
252
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Leszek Dziawgo

Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie

Książka poświęcona jest tematyce "private banking". Ten obszar działalności bankowej (i nie tylko bankowej) rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, odgrywając coraz bardziej istotną rolę w działalności banków oraz osiąganych przez nie przychodach i równocześnie wpływa na funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. "Private banking" jest więc zjawiskiem stosunkowo nowym i w związku z tym relatywnie mało zbadanym i opisanym. W polskiej literaturze przedmiotu brak, jak dotąd, pozycji kompleksowo i dogłębnie analizującej tę problematykę. Praca znakomicie wypełnia tę lukę. W literaturze zagranicznej brak także opracowania, które tak szeroko analizowałoby zagadnienie bankowości prywatnej.

Spis treści
Wstęp; Private banking jako działalność bankowa (Funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa bankowego * Segmentacja klientów - podstawa funkcjonowania nowoczesnego banku * Osoba fizyczna jako klient indywidualny banku * Pojęcie private banking * Cele private banking * Ogólna klasyfikacja private banking * Rynek private banking * Znaczenie private banking dla bankowości i rynku finansowego); Klient private banking (Wiedza o kliencie * Kryteria segmentacji klientów * Zamożność * High-Net-Worth Indivduals * Pozostałe kryteria zamożności * Pochodzenie - kryterium geograficzne * Preferencje względem oferty * Aktywność klienta * Kryteria wyboru banku - wymagania klientów); Oferta produktów i usług private banking (Zakres i charakter współczesnej oferty private banking * Koncepcje oferowania produktów i usług * Produkty i usługi private banking * Produkty i usługi rynku finansowego * Produkty i usługi bankowe * Produkty i usługi pozabankowe * Oferta rynku papierów wartościowych * Papiery wartościowe * Zarządzanie aktywami * Fundusze inwestycyjne * Inne fundusze * Doradztwo inwestycyjne i usługi maklerskie * Inne produkty i usługi pozabankowe * Produkty i usługi pozafinansowe * Nieruchomości * Metale i kamienie szlachetne * Art banking); Obsługa klienta w private banking (Private banking jako wyzwanie dla banku * Model integracji działalności banku w obszarze private banking * Kadra * Zespół obsługi klienta * Współpraca z klientem * Identyfikacja klienta * Indywidualny plan finansowy * Relacja z klientem * Bankowość elektroniczna w private banking * Polityka cenowa * Załącznik l: Kwestionariusz skłonności klienta do podejmowania ryzyka inwestycyjnego w ramach Private Banking Kredyt Banku * Załącznik 2: Kwestionariusz profilu ryzyka); Private banking na rynku międzynarodowym (Rynek HNWI * Funkcjonowanie międzynarodowego rynku private banking * Off-shore i on-shore private banking * Szwajcaria * Londyn * Wybrane banki na rynku private banking * UBS * Citigroup * Merrill Lynch * Julius Baer * Bank Sarasin); private banking w Polsce (Nowy rynek bankowy w Polsce * Wybrane uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku private banking * Klient * Rozwój rynku finansowego * Przygotowanie banku * Konkurencja na rynku private banking * Oferta banków * Kryteria doboru klientów * Przykłady ofert * Załącznik 3: Oferta private bankung BRE Banku); Podsumowanie; Spis schematów; Spis wykresów; Spis tabel; Bibliografia; Private banking (summary)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum