SKIP_TO

Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie

autorzy: Leszek Dziawgo
Rok wydania:2005 Nr wydania:1 Liczba stron:252 ISBN:83-231-1814-0
OPIS

Książka poświęcona jest tematyce "private banking". Ten obszar działalności bankowej (i nie tylko bankowej) rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, odgrywając coraz bardziej istotną rolę w działalności banków oraz osiąganych przez nie przychodach i równocześnie wpływa na funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. "Private banking" jest więc zjawiskiem stosunkowo nowym i w związku z tym relatywnie mało zbadanym i opisanym. W polskiej literaturze przedmiotu brak, jak dotąd, pozycji kompleksowo i dogłębnie analizującej tę problematykę. Praca znakomicie wypełnia tę lukę. W literaturze zagranicznej brak także opracowania, które tak szeroko analizowałoby zagadnienie bankowości prywatnej.

Spis treści
Wstęp; Private banking jako działalność bankowa (Funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa bankowego * Segmentacja klientów - podstawa funkcjonowania nowoczesnego banku * Osoba fizyczna jako klient indywidualny banku * Pojęcie private banking * Cele private banking * Ogólna klasyfikacja private banking * Rynek private banking * Znaczenie private banking dla bankowości i rynku finansowego); Klient private banking (Wiedza o kliencie * Kryteria segmentacji klientów * Zamożność * High-Net-Worth Indivduals * Pozostałe kryteria zamożności * Pochodzenie - kryterium geograficzne * Preferencje względem oferty * Aktywność klienta * Kryteria wyboru banku - wymagania klientów); Oferta produktów i usług private banking (Zakres i charakter współczesnej oferty private banking * Koncepcje oferowania produktów i usług * Produkty i usługi private banking * Produkty i usługi rynku finansowego * Produkty i usługi bankowe * Produkty i usługi pozabankowe * Oferta rynku papierów wartościowych * Papiery wartościowe * Zarządzanie aktywami * Fundusze inwestycyjne * Inne fundusze * Doradztwo inwestycyjne i usługi maklerskie * Inne produkty i usługi pozabankowe * Produkty i usługi pozafinansowe * Nieruchomości * Metale i kamienie szlachetne * Art banking); Obsługa klienta w private banking (Private banking jako wyzwanie dla banku * Model integracji działalności banku w obszarze private banking * Kadra * Zespół obsługi klienta * Współpraca z klientem * Identyfikacja klienta * Indywidualny plan finansowy * Relacja z klientem * Bankowość elektroniczna w private banking * Polityka cenowa * Załącznik l: Kwestionariusz skłonności klienta do podejmowania ryzyka inwestycyjnego w ramach Private Banking Kredyt Banku * Załącznik 2: Kwestionariusz profilu ryzyka); Private banking na rynku międzynarodowym (Rynek HNWI * Funkcjonowanie międzynarodowego rynku private banking * Off-shore i on-shore private banking * Szwajcaria * Londyn * Wybrane banki na rynku private banking * UBS * Citigroup * Merrill Lynch * Julius Baer * Bank Sarasin); private banking w Polsce (Nowy rynek bankowy w Polsce * Wybrane uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku private banking * Klient * Rozwój rynku finansowego * Przygotowanie banku * Konkurencja na rynku private banking * Oferta banków * Kryteria doboru klientów * Przykłady ofert * Załącznik 3: Oferta private bankung BRE Banku); Podsumowanie; Spis schematów; Spis wykresów; Spis tabel; Bibliografia; Private banking (summary)

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.