Władysław Kędzierski

Spektroskopia laserowa ekscymerów dwuatomowych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0934-6
Publication year:
1998
Pages number:
68
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

8,00 zł

Władysław Kędzierski

Spektroskopia laserowa ekscymerów dwuatomowych

Kategoria produktu:

Streszczenie rozprawy naukowej
,,Metody spektroskopii laserowej zostały zastosowane do badania widma jednoizotopowych par rtęci zawartych w odciętej komórce kwarcowej. Przebadano strukturę rotacyjną serii pasm wzbudzenia ekscymeru 202Hg2. Zarejestrowano i przeanalizowano sześćdziesiąt dziewięć pasm oscylacyjno-rotacyjnych zawierających ponad 5700 składowych rotacyjnych. Uzyskane dzięki tej analizie stałe spektroskopowe zostały użyte do wyznaczenia krzywych potencjalnych metodą RKR. Krzywe te zostały porównane z krzywymi otrzymanymi na drodze obliczeń kwantowo mechanicznych.
Metoda pompowania i próbkowania spektroskopii laserowej została zastosowana do badania widm wzbudzenia i fluoroscencji ekscymeru cynku. Przebadano strukturę oscylacyjną wielu serii pasm oscylacyjno-rotacyjnych ekscymeru cynku, dostarczając informacji o stałych spektroskopowych stanów wzbudzonych, między którymi zachodziły badane przejścia."

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum