• Home
  • Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego

Leszek Dziawgo

Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0949-4
Publication year:
1998
Pages number:
196
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

7,00 zł

Leszek Dziawgo

Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego

Przedmiotem rozprawy jest segment rynku finansowego, na którym pozyskiwane są kapitały osób fizycznych w celu finansowania ochrony środowiska, tzn. finansowania przedsięwzięć gospodarczych sprzyjających ochronie środowiska. Podstawowym celem pracy jest wskazanie możliwości pozyskiwania na rynku finansowym kapitałów osób fizycznych dla finansowania ekologicznych przedsięwzięć gospodarczych oraz wskazanie miejsca i roli tegoż rynku w systemie finansowania ochrony środowiska.

Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny i indywidualny (Ochrona środowiska jako problem globalny *Ochrona środowiska jako problem indywidualny *Formy i zakres uczestnictwa obywatela w ochronie środowiska)

Rynek ekologicznych oszczędności osób fizycznych (Pojęcie rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych *Analiza funkcjonowania rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych)

Instytucje i instrumenty rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych (Rynek finansowy wobec ekologicznych oczekiwań osób fizycznych *Banki *Towarzystwa funduszy inwestycyjnych *Pozostałe instytucje rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych *Rating ekologiczny *Rynek papierów wartościowych)

Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych w Niemczech (Rynek bankowy *Rynek ekologicznych funduszy inwestycyjnych *Pozostałe instytucje rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych *Agencja ratingu ekologicznego - Oekom Gesellschaft fuer oekologische Kommunikation mbH *Rynek papierów wartościowych *Zainteresowanie obywateli Republiki Federalnej Niemiec inwestowaniem ekologicznym)

Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych w Polsce (Rynek bankowy *Rynek papierów wartościowych *Zainteresowanie polskiego społeczeństwa inwestowaniem ekologicznym)

Instytucje rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych w wybranych państwach (Główne instytucje rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych w wybranych państwach *Ekologiczne fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii *Banki szwajcarskie na rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych)

Podsumowanie badań (Porównanie rynku ekologicznych oszczędności osób fizycznych w Polsce i w Niemczech *Propozycje rozwiązań)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum