W. Mincer

Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1180-4
Publication year:
2000
Pages number:
96
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

6,00 zł

W. Mincer

Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia

Kategoria produktu:

Kalwin w Polsce to dokumentacja prac Kalwina i o Kalwinie opublikowanych w kraju przez autorów polskich i obcych, także prac wydanych poza granicami, a będących tworem autorów polskich, lub tematycznie związanych z Polską - jednym słowem - obejmuje wszelkie w szerokim tego znaczeniu polonica. Odnotowuje druki zwarte i artykuły w czasopismach, także w kilku wypadkach większe fragmenty piśmiennicze. Zebrano tu prace dotyczące samego Jana Kalwina, zarówno Jego biografii, jak poglądów teologicznych, filozoficznych itd. Nie brano pod uwagę rozpraw dotyczących historii Reformacji (z wyjątkiem kilku obszerniejszych i samoistnych fragmentów o Kalwinie), selekcji poddano również mało istotne notki z wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Całość ułożona została rzeczowo z podziałem na: teksty Kalwina, korespondencję (osobno listy Reformatora, osobno listy do Niego), opracowania. Wewnątrz rozdziałów materiał podano chronologicznie (pozwala to na prześledzenie recepcji z biegiem czasu), zaś w obrębie poszczególnych lat alfabetycznie. Pewną nowością są tu adnotacje informujące krótko o zawartości danego tekstu, jego historii, niekiedy o wynikach i wnioskach w nim zawartych. Całość sprawdzono z autopsji -pozycje, do których nie udało się dotrzeć, opatrzono gwiazdkami.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum