Andrzej Bielski, Roman Ciuryło

Podstawy metod opracowania pomiarów

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1311-4
Publication year:
2001
Pages number:
247
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Andrzej Bielski, Roman Ciuryło

Podstawy metod opracowania pomiarów

Kategoria produktu:

Wprowadzenie (Pojęcia podstawowe. Cel i zadania teorii błędów *Znaczenie poznania błędów pomiarów)

Ocena błędu pojedynczego pomiaru (Ocena błędu pojedynczego pomiaru bezpośredniego, błąd maksymalny *Ocena błędu maksymalnego w pomiarach pośrednich, metoda różniczki zupełnej)

Wielkości charakteryzujące serię pomiarów obarczonych błędami przypadkowymi (Wartość średnia serii pomiarów bezpośrednich *Odchylenie standardowe serii pomiarów bezpośrednich -niepewność *Wartość średnia serii pomiarów pośrednich *Odchylenie standardowe serii pomiarów pośrednich - złożona niepewność standardowa *Metoda najmniejszych kwadratów)

Histogramy i rozkłady, zmienna losowa (Histogram i rozkład zmiennej losowej skokowej *Histogram i rozkład zmiennej losowej ciągłej)

Rozkład Gaussa i jego zastosowania (Rozkład Gaussa *Rozkład normalny standaryzowany *Metoda najmniejszych kwadratów a rozkład Gaussa *Metoda najmniejszych kwadratów w przypadku pomiarów niejednakowej precyzji)

Rozkład t-Studenta i jego zastosowanie (Rozkład t-Studenta *Dystrybuanta rozkładu t-Studenta i jej zastosowanie)

Rozkład dwumianowy (Bernoulliego) i rozkład Poissona (Rozkład dwumianowy *Rozkład Poissona i jego zastosowanie)

Przedstawianie danych i graficzna analiza wyników (Zasady zapisu wielkości fizycznych i ich jednostek *Tabelaryczne przedstawianie danych *Graficzne przedstawianie danych *Graficzne oszacowanie błędu (niepewności))

Ocena błędu maksymalnego oraz niepewności, gdy błędy przypadkowe i systematyczne są porównywalne (Ocena błędu maksymalnego *Ocena niepewności)

Centralne twierdzenie graniczne (Centralne twierdzenie graniczne *Zastosowanie centralnego twierdzenia granicznego)

Dodatki (Prawdopodobieństwo *Dokładność niektórych prostych przyrządów pomiarowych *Kowariancja wielkości złożonych *Wyprowadzenie wzoru (3.5.19) *Model błędów przypadkowych Laplace'a i uzasadnienie rozkładu normalnego *Obliczenie niektórych całek *Funkcja rozkładu średniej arytmetycznej *Interpolacja liniowa *Tablice statystyczne)

  • Czytelnik

    Książka niewątpliwie interesująca, choć odrobinę chaotyczna.
    Podstawowym brakiem dla studenta wydaje się być brak krótkich podsumowań każdego rozdziału oraz całego opracowania.
    Parę błędów edytorskich też się znalazło. Publikacja mimo, że jest to już drugie wydanie wyraźnie wymaga uaktualnienia. Trochę dziwi brak dodruku, w sytuacji gdy pozycja jest niedostępna na rynku a nowszego wydania chyba już nie można się spodziewać.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum