Autobiografia naukowa

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1642-3
Publication year:
2003
Pages number:
251
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Series:
Homines et historia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Autobiografia naukowa

Kategoria produktu:

W związku z nadchodzącą setną rocznicą urodzin wybitnego polskiego i zarazem toruńskiego uczonego, historyka o europejskim formacie - Profesora Karola Górskiego, Dyrekcja Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika postanowiła, poza zorganizowaniem wspólnie z Towarzystwem Naukowym w Toruniu okolicznościowej sesji naukowej, upowszechnić spisaną na krótko przed śmiercią Profesora jego "Autobiografię naukową". Została ona już wprawdzie wydana drukiem na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" w 1987 r., jednak pozostaje, jak się wydaje, szerzej nieznana, nawet w środowisku mediewistów polskich. Zamysł tego przedsięwzięcia zrodził się na początku 2003 r. w gronie uczniów Profesora, wśród których należy wymienić prof. dr. hab. Antoniego Czacharowskiego, dr hab. Teresę Borawską, prof. UMK, prof. dr. hab. Janusza Małłka oraz dr. Witolda Szczuczkę. Wsparł go swoim autorytetem prof. dr hab. Marian Biskup, prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a jednocześnie najstarszy wiekiem uczeń Profesora Karola Górskiego. Uczestnikiem roboczego spotkania w tej sprawie był również syn Profesora - Wacław. W zgodnej opinii tych osób oraz Dyrekcji Instytutu przybliżenie sylwetki wybitnego historyka za pośrednictwem napisanej przez niego samego autobiografii przyda zamierzonej publikacji waloru dokumentu, "źródła". Książka, wydana w znanej już serii "Homines et historia", przypominając życie i działalność naukową Profesora wszystkim tym, którzy Go znali, darzyli wielkim szacunkiem, a nawet podziwiali, powinna przede wszystkim stać się, zwłaszcza dla młodego pokolenia historyków, inspiracją dla własnych dociekań naukowych i wyborów etycznych. [...]

Od redaktora

Od redaktora (Wiesław Sieradzan); Marian Biskup - Słowo wstępne; Karol Górski - Autobiografia naukowa; Aneks; The scientific autobiography; L'autobiographie scientifique; Wissenschaftliche Autobiographie; Naucnaja avtobiografija; Wykłady monograficzne Profesora Karola Górskiego (Teresa Borawska); Wykaz tytułów prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Karola Górskiego (Teresa Borawska); Bibliografia prac Karola Górskiego (Ireneusz Czarciński); Spis ilustracji

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum