• Home
  • Archeologia
  • Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1934-1
Publication year:
2006
Pages number:
229
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

85,00 zł

miękka

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Kategoria produktu:

Zagadnienia wstępne (Cel pracy i zakresy; podstawa źródłowa * Sposób opracowania tematu * Z badań nad klasztorami i premonstratensami * Dzieje badań wzgórza klasztornego w Strzelnie; stan opracowań stanowiska); Historia i organizacja życia premonstratensów i premonstratensek (Norbert von Gennep; norbertanie i norbertanki w Polsce * Życie wewnętrzne norbertanek * Augustyn z Hippony. Reguła zakonna, statuty i cel zakonu * Przynależność organizacyjna i struktura prepozytury w Strzelnie * Liczebność i status społeczny strzeleńskich panien * Działalność parafialna, artystyczna i edukacyjna norbertanek); Początki klasztoru - okres romański i wczesny gotyk (XII-XIV wiek) (Elementy środowiska naturalnego okolic Strzelna * Budowle sakralne * Romańska rotunda * Bryła rotundy * Przestrzeń sakralna i wyposażenie wnętrza * Chronologia i funkcja rotundy * Bazylika Świętej Trójcy * Bryła bazyliki * Przestrzeń sakralna i wyposażenie wnętrza bazyliki * Chronologia i funkcja bazyliki * Cmentarz i pochówki * Pochówki panien norbertanek i familii klasztornej (?) * Cmentarz ludności świeckiej (parafia, ludność służebna) * Zabudowania klasztorne i plac budowy * Ślady drewnianej zabudowy * Relikty odsłonięte w obrębie bazyliki Świętej Trójcy * Zabudowa po południowej stronie bazyliki * Ślady konstrukcji przy rotundzie * Najstarsze murowane claustrum I - rekonstrukcja * Plac budowy na wzgórzu * Kultura dnia codziennego * Ubiór norbertanek * Ubiory, fryzury i buty w świetle źródeł ikonograficznych z XII wieku * W kuchni i w refektarzu * O zwierzętach * O ogrodzie * Nie tylko w łaźni * Varia * Elementy kultury materialnej z XII wieku; źródła ikonograficzne * Miniaturowa figurka kobiety * Metalowa tulejka * Zabawka); Rozbudowa klasztoru - okres gotycki i początek nowożytności (XV-XVI wiek) (Budowle sakralne * Rotunda-zmiany w bryle i funkcji * Bazylika Świętej Trójcy * Bryła gotyckiej bazyliki * Przestrzeń sakralna i wyposażenie gotyckiego wnętrza * Kaplica Świętej Barbary, skarbiec i zakrystia * Przestrzeń sakralna i wyposażenie kaplicy Świętej Barbary * Kaplica Świętego Norberta i kruchta * Cmentarz i pochówki * Pochówki we wnętrzu świątyń * Cmentarz ludności świeckiej po południowej stronie bazyliki. Pochówki indywidualne i ossuarium * Śmierć w Strzelnie - charakterystyka grobów. Zwyczaje i liturgia pogrzebu * Gotyckie zabudowania klasztorne. Rekonstrukcja Claustrum II * Skrzydło zachodnie - część południowa * Skrzydło południowe * Północna część skrzydła zachodniego * Skrzydło wschodnie * Skrzydło północne * Zabudowa przy masywie zachodnim bazyliki * Mury klasztorne - ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne * Zabudowa poza klauzurą * Dwór prepozytów * Dom z dwoma piecami, dla gości (?) * Budynek gospodarczy * Kultura dnia codziennego * W kuchni i w refektarzu * O kuchni * O naczyniach i sprzętach używanych w kuchni i w refektarzu * Produkty, potrawy, posiłki * Obyczaje i etykieta w refektarzu * O hodowli, zwierzętach i ogrodzie * Hodowla i zwierzęta * O ogrodzie * Locum secretum * Varia - monety); Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum (Okres romański i wczesny gotyk (XII-XIV w.) * Okres gotycki i początek nowozytności (XV-XVI w.)); Aneks - Kalendarium. Krótka historia zgromadzenia, klasztoru i miasta Strzelna; Wykaz skrótów; Literatura; Premonstratensian Monastery in Strzelno (XII-XVI century). Sacrum and profanum. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum