• Home
  • Fizyka i astronomia
  • Witelona Perspektywy. Księga V, VI, VII. Przekład z języka łacińskiego Witold Wróblewski. Wstęp, opracowanie przekładu i komenta

Witelona Perspektywy. Księga V, VI, VII. Przekład z języka łacińskiego Witold Wróblewski. Wstęp, opracowanie przekładu i komenta

Nakład wyczerpany

ISBN:
008-16-701--
Publication year:
2003
Pages number:
460
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Studia Copernicana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Witelona Perspektywy. Księga V, VI, VII. Przekład z języka łacińskiego Witold Wróblewski. Wstęp, opracowanie przekładu i komenta

Z przedmowy
Do rąk czytelnika oddajemy kolejny trzeci już tom przekładów Perspektywy Witelona, obejmujący księgi V, VI i VII, poświęcony pamięci prof. dra hab. Pawła Czartoryskiego, wieloletniego redaktora Studia Copernicana oraz gorącego rzecznika przybliżenia polskiemu czytelnikowi i upowszechnienia na świecie dzieła Witelona, pierwszego polskiego uczonego o międzynarodowym znaczeniu. Dzięki wytrwałym staraniom Profesora, którego przedwczesna i niespodziewana śmierć zabrała z naszego grona, w serii Studia Copernicana ukazało się siedem tomów, w których znalazło się krytyczne wydanie tekstu łacińskiego Perspektywy ksiąg I, II, III, V, przekłady na język angielski i polski oraz monograficzne studia na temat życia i poglądów Witelona. Profesor wielką wagę przywiązywał do prac nad Witelonem, uważając, że zasługuje on na ważne miejsce w dziejach polskiej kultury i nauki. Z jego też inicjatywy rozwijały się studia nad Witelonem za granicą, a w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstał w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika interdyscyplinarny zespół, którego celem było przełożenie na język polski i merytoryczne opracowanie optycznego dzieła Witelona. Z prawdziwą przykrością uświadomiliśmy sobie fakt, że nie będą już wspierały zespołu rady i zachęty Profesora.

Przedmowa
I. Wstęp: 1. Stan badań nadksięgą V, VI, VII * 2. Merytoryczna ocena księgi V, VI, VII PerspektywyWitelona w świetle współczesnej optyki geometrycznej * 3.1 Obrazrzeczywisty i obraz pozorny * 3.2 Zjawisko odbicia światła * 3.3Powstawanie obrazów w zwierciadłach płaskich * 3.4 Powstawanie obrazu wzwierciadłach kulistych wypukłych * 3.5 Powstawanie obrazu wzwierciadłach wypukłych cylindrycznych i stożkowych * 4. Przeglądtreści księgi V, VI, VII * 4.1 Przegląd treści księgi V * 4.2 Przeglądtreści księgi VI. * 4.3 Przegląd treści księgi VII * 5. StosunekWitelona do dzieła Alhazena De Aspectibus
II. Księga V Perspektywy: Przekład na język polski księgi V * Komentarz.
III. Księga VI Perspektywy: Przekład na język polski księgi VI * Komentarz
IV. Księga VII Perspektywy: Przekład na język polski * Komentarz
V. Załącznik do księgi V (opracował A. Bielski)
VI. Skorowidz

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum