• Home
  • Pedagogika
  • Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju

Roman Schulz

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2092-6
Publication year:
2007
Pages number:
152
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Wykłady z pedagogiki ogólnej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Roman Schulz

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju

Kategoria produktu:

Ze słowa wstępnego

Głównym przedmiotem analizy w obecnym tomie jest problematyka ontologiczna, implikowana przez pytanie o miejsce i rolę edukacji w całościowym procesie konstytuowania się jednostkowego bytu ludzkiego. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych w filozofii wychowania podejść, zagadnienie to jest rozpatrywane z perspektywy antropologicznej.

Status obecnego tomu, podobnie jak poprzedniego, jest dwoisty. Pod pewnymi względami jest to monografia naukowa, gdyż dotyczy pojedynczego, nie w pełni rozpoznanego zagadnienia, w odniesieniu do którego stosuje się przyjętą w nauce procedurę formułowania problemów oraz zgłaszania uzasadnionych propozycji ich rozwiązania. Z drugiej strony jest to skrypt akademicki, miejscami o charakterze tylko konspektu wykładu, przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, wspomagający przyswajanie wiadomości z zakresu pedagogiki ogólnej.

Spis treści
Słowo wstępne; Antropologia systemowa fundamentemświatopoglądowym pedagogiki (O perspektywę antropologiczną w pedagogiceogólnej * Pedagogika jako nauka o człowieku * Problematyka antropologiipedagogicznej * Jakiej antropologii potrzebuje pedagogika? *Niezbędność perspektywy systemowej w antropologii * Paradygmatsystemowy i pojęcie systemu * Antropologia w poszukiwaniu systemowegoobrazu człowieka * Człowiek czy antroposystem? * Perspektywasynchroniczna i diachroniczna w poznaniu antroposystemu * O systemowyobraz antroporozwoju); Człowiek rozwijający się - losy idei (Rozwójczłowieka jako kategoria historyczno-kulturowa * Wybrane kategoriedesygnujące rozwój * Jednostka ludzka - z dziejów idei * Jednostkaludzka - współczesne perspektywy oglądu i kategorie opisu * Naukoweteorie rozwoju osobniczego człowieka * Filozoficzne koncepcje rozwojuosobniczego człowieka); Homogeneza (Rozwój jednostki ludzkiej -przegląd dążeń integracyjnych * Ku systemowej wizji rozwoju osobniczegoczłowieka * Kategoria homogenezy - ogólna charakterystyka pojęcia *Teliczny wymiar homogenezy - dziedziną pedagogiki * Opieka jakokategoria antropologiczna); Z problematyki pedagogicznego samopoznania(Fides et ratio w doświadczeniu pedagogicznym * Refleksje o uniwersumjęzykowym edukacji * Trzy myśli o aksjologii pedagogicznej)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum