• Home
  • Produkcyjna i ekonomiczna efektywność drenowania i agromelioracji

Czesław Sobków

Produkcyjna i ekonomiczna efektywność drenowania i agromelioracji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0559-6
Publication year:
1994
Pages number:
154
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2,00 zł

miękka

Czesław Sobków

Produkcyjna i ekonomiczna efektywność drenowania i agromelioracji

Potrzeba zwiększenia stopnia wykorzystania pozostającej do dyspo­zycji rolnictwa ziemi w Polsce jest oczywista i uzasadniona względami społeczno-ekonomicznymi. O stopniu rolniczego wykorzystania gleby decyduje przede wszystkim jej urodzajność, czyli zdolność do wydawania plonów. Jest ona uwarunkowana własną żyznością oraz współdziałaniem klimatu (siedliska) i człowieka. W ujęciu historycznym urodzajność gleby zależy przede wszystkim od tego, jak człowiek przystosowuje ją do swoich potrzeb i jak ją wykorzystuje. Człowiek przez swoją działalność, odpowiednie zagospodarowanie i uzbrojenie ziemi może stwarzać warunki dla biologicznych procesów dokonujących się w glebie w celu lepszego i efektywniejszego wykorzystania znajdujących się w niej i dostarczanych przez człowieka zasobów.
Możliwości plonotwórcze gleb są jednak ograniczane przez budowę geologiczną i genetyczną profilu glebowego, zagęszczenie gleby spowo­dowane wzrastającym poziomem mechanizacji, zbyt lekkim lub ciężkim składem granulometrycznym, małą przepuszczalnością wody i powietrza, małą retencją wodną, okresowym niedoborem tlenu lub wody, okreso­wym nadmiarem wody, kwaśnym odczynem gleb, płytkim poziomem ornopróchnicznym i niską zawartością próchnicy, niską zasobnością gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki, niekorzystną rzeźbą terenu i zagrożeniem gleb przez erozję wodną, dużą kamienistością gleb i zanieczyszczeniem środowiska glebowego przez człowieka.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum