• Home
  • Biologia
  • Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów biologii

Wiesław Dzierża, Alina Kamińska, Barbara Rozwadowska, Ryszard Sojecki

Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów biologii

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0925-7
Publication year:
1998
Pages number:
230
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

6,00 zł

Wiesław Dzierża, Alina Kamińska, Barbara Rozwadowska, Ryszard Sojecki

Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów biologii

Kategoria produktu:

Chemia organiczna jest nauką podstawową dla zrozumienia współczesnejbiologii i biochemii.
Skrypt przeznaczony jest dla studentów drugiego roku biologii. Omówionow nim podstawowe zagadnienia z zakresu budowy związków organicznych, ichwłaściwości fizycznych i chemicznych, ważniejszych metod wyodrębniania,oczyszczania i analizy, a także podstawowe zasady techniki laboratoryjneji bezpieczeństwa pracy oraz konkretne przykłady praktycznego wykorzystaniaważniejszych typów reakcji w preparatyce organicznej.

Związki organiczne: reakcje i zjawiska (Wiązania chemiczne *Reakcje związków organicznych *Zjawisko izometrii)
Ćwiczenia wstępne (Wprowadzenie do ćwiczeń *Metody oczyszczania związków organicznych *Badanie stałych fizycznych *Oczyszczanie rozpuszczalników); Analiza związków organicznych (Analiza elementarna związków organicznych *Badanie rozpuszczalności *Metody chemiczne identyfikacji grup funkcyjnych *Ilościowe oznaczanie niektórych grup funkcyjnych *Metody fizyczne identyfikacji grup funkcyjnych)
Preparaty organiczne (Reakcje podstawienia *Reakcje grupy karbonylowej *Reakcje grupy karboksylowej *Reakcje podstawienia elektrofilowego w pierścieniu aromatycznym *Aminy *Otrzymywanie związków organicznych z surowców naturalnych *Obliczanie wydajności reakcji)
Tabele właściwości fizycznych

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum