• Home
  • Chemia
  • Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Bogusław Buszewski, Przemysław Kosobucki

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1618-0
Publication year:
2003
Pages number:
140
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

miękka

Bogusław Buszewski, Przemysław Kosobucki

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Kategoria produktu:

Skrypt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje zestaw 12 zadań, ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących problematyki wodno-ściekowo-glebowej. Druga część tego opracowania to 15 procedur analitycznych koniecznych do przeprowadzenia i pomocnych przy wykonywaniu proponowanych zadań wraz z elementarnymi wiadomościami dotyczącymi statystycznej analizy wyników. Opracowanie to ma na celu usystematyzowanie materiałów dotychczas dostępnych dla studentów kierunku chemia środowiska i ochrona środowiska. Zarówno w ćwiczeniach, jak i oznaczeniach podano podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące omawianego zagadnienia, szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań.

Wstęp; Ćwiczenie 1: Oczyszczanie ścieków metodą osaduczynnego; Ćwiczenie 2: Fizykochemiczna kontrola oczyszczania ścieków nazłożach obrotowych; Ćwiczenie 3: Test toksyczności; Ćwiczenie 4:Sorpcja metali ciężkich na osadzie czynnym nadmiernym; Ćwiczenie 5:Usuwanie barwy ścieków; Ćwiczenie 6: Koagulacja w przepływie; Ćwiczenie7: Usuwanie z wód związków żelaza i manganu metodą fizykochemiczną;Ćwiczenie 8: Dezynfekcja wody - chlorowanie do punktu przełamania;Ćwiczenie 9: Oczyszczanie gleb metodą chemiczno-biologiczną; Ćwiczenie10: Wpływ kwaśnych deszczów na gleby i wody podziemne; Ćwiczenie 11:Neutralizacja ścieków obciążonych metalami ciężkimi; Ćwiczenie 12:Zasobność gleby w składniki bioprzyswajalne; Procedura I: Oznaczanieodczynu; Procedura II: Oznaczanie potencjału redox; Procedura III:Oznaczanie barwy wód i ścieków; Procedura IV: Oznaczanie biochemicznegozapotrzebowania tlenu - BZT; Procedura V: Oznaczanie tlenurozpuszczonego metodą Winklera; Procedura VI: Oznaczanie chemicznegozapotrzebowania tlenu - ChZT; Procedura VII: Oznaczanie ogólnego węglaorganicznego (OWO) w wodach i ściekach; Procedura VIII: Oznaczaniezawartości związków azotu; Procedura IX: Oznaczanie zawartości związkówchromu; Procedura X: Oznaczanie zawartości związków fosforu.; ProceduraXI: Oznaczanie zawartości związków manganu; Procedura XII: Oznaczanietwardości ogólnej, zawartości wapnia oraz magnezu; Procedura XIII:Oznaczanie zawartości związków żelaza; Procedura XIV: Oznaczaniezasadowości; Procedura XV: Oznaczanie zawartości metali ciężkich zapomocą ASA; Walidacja wyników

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum